Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Helpdesk / Veelgestelde vragen / Wat moet ik doen bij een patiënten omnummering?

Wat moet ik doen bij een patiënten omnummering?

Wanneer u overgaat op een nieuw Apotheek Informatiesysteem (AIS) wijzigen doorgaans de patiëntnummers. Een patiëntnummerwisseling kan ook om een andere reden nodig zijn, bijvoorbeeld als u met andere zorgverleners (apothekers, huisartsen) gaat samenwerken op één computersysteem.

Als u na de omnummering opnieuw gegevens gaat aanleveren aan de SFK, dan zijn patiënten bij de SFK onder twee verschillende patiëntennummers bekend. Voor betrouwbare rapportages is het nodig dat uw patiënten in de SFK-gegevensverzameling bekend zijn onder één patiëntnummer. Daarom moeten na een patiëntennummerwisseling in het AIS ook de patiëntennummers in de SFK-historie worden aangepast. Dat kan op twee manieren: omnummering door de SFK of opnieuw oude historie aanleveren na patiëntnummerwisseling (oude methode)

SFK kan de omnummering voor u uitvoeren

Dit gebeurt in samenwerking met de softwareleveranciers. De SFK ontvangt dan een patiëntenomnummerlijst. De SFK voert de omnummering uit zodra de SFK het eerste bestand met de nieuwe nummers heeft ontvangen. Dit is doorgaans in de maand volgend op de maand waarin de patiëntnummer-wisseling heeft plaatsgevonden. Het kan zijn dat de SFK contact met u opneemt over enkele details die nodig zijn voor de omnummering. Patiëntenomnummering door de SFK heeft de voorkeur boven het opnieuw aanleveren van historie en is vooral bedoeld als er een patiëntnummerwisseling heeft plaatsgevonden bij de conversie van het ene AIS naar het andere. Bij een conversie wordt niet altijd alle informatie in detail omgezet en daarom bestaat de kans dat bij opnieuw aanleveren uit het nieuwe AIS van historie uit het oude AIS die details in de SFK-historie verloren gaan.

De SFK voert de omnummering in een aantal situaties niet uit.

  1. Als u er bezwaar tegen hebt dat de SFK de omnummering uitvoert.
  2. Als omnummering nodig is omdat meerdere apotheken/clusters samengaan op een nieuw cluster en er geen conversie van de historie heeft plaatsgevonden bijvoorbeeld als alle betrokken apotheken voor de omnummering al hetzelfde AIS gebruikten. Er gaat dan bij het opnieuw aanleveren van historie geen detailinformatie verloren.
  3. Soms blijkt de omnummering te ingewikkeld om door de SFK te worden uitgevoerd. De SFK laat u dan weten wat daarvan de oorzaak is.


NB: Als de SFK de omnummering niet voor u uitvoert moet na de nummerwisseling vanuit het (nieuwe) AIS 3 jaar plus het lopende jaar aan oude historie met nieuwe patiëntnummers worden aangeleverd aan de SFK. Om technische reden mogen de bestanden per keer niet meer dan maximaal 6 maanden historie bevatten.

 

Terug naar veelgestelde vragen

 

 

Back to top