Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Informatie aanvragen / Procedure

Procedure

De SFK volgt een vaste procedure bij het behandelen van informatieaanvragen:

Informatie aanvragen

 

 1. De aanvrager dient een verzoek in met een duidelijke beschrijving
  - van de organisatie die hij of zij vertegenwoordigt,
  - een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de gewenste data 
  - de periode waarover de data gaat
  - een toelichting omtrent de achtergrond van de informatieaanvraag;

 2. De SFK onderzoekt of de vraag voldoende duidelijk gedefinieerd is, of de vraag in de huidige vorm te beantwoorden is en of er aanvullende toelichting benodigd is;

 3. Iedere informatieaanvraag behoeft de goedkeuring van het SFK-bestuur tenzij de betreffende gegevens reeds gepubliceerd zijn;

 4. Het SFK-bestuur gaat na of de informatievraag inhoudelijk past binnen haar doelstellingen en de statuten van de SFK;

 5. De Raad van Toezicht van de SFK toetst of een informatieaanvraag niet tegen het belang van apothekers in gaat;

 6. Gegevens die betrekking hebben op een individuele apotheek stelt de SFK alleen beschikbaar als de gevestigde/beherend apotheker van de betreffende apotheek de SFK hiertoe schriftelijk gemachtigd heeft;

 7. Gegevens die betrekking hebben op een beperkte regio stelt de SFK alleen beschikbaar als naar het oordeel van de SFK hiervoor regionaal voldoende draagvlak is;

 8. De SFK maakt een tijdsplanning en zo nodig een kostenraming en neemt hierover contact op met de aanvrager;
  - meer over de kosten voor informatieaanvragen;

 9. Pas als de vraag is goedgekeurd en de aanvrager akkoord gaat met voorgestelde beantwoording, de voorgestelde levertermijn en de bijbehorende kosten, voert de SFK de informatieaanvraag uit;

 

 

Back to top