Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Informatie aanvragen / Procedure

Procedure

De SFK volgt een vaste procedure bij het behandelen van informatieaanvragen:

Informatie aanvragen

  1. de aanvrager dient een verzoek in met een duidelijke beschrijving van de organisatie die hij of zij vertegenwoordigt, een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de gewenste data en een toelichting omtrent de achtergrond van de informatieaanvraag;

  2. de SFK onderzoekt of de vraag voldoende duidelijk gedefinieerd is, of de vraag in de huidige vorm te beantwoorden is en of er aanvullende toelichting benodigd is;

  3. iedere informatieaanvraag behoeft de goedkeuring van het SFK-bestuur tenzij de betreffende gegevens reeds gepubliceerd zijn;

  4. het SFK-bestuur gaat na of de informatievraag inhoudelijk past binnen haar doelstellingen en de statuten van de SFK;

  5. de Raad van Toezicht van de SFK toetst of een informatieaanvraag niet tegen het belang van apothekers is;

  6. gegevens die betrekking hebben op een individuele apotheek stelt de SFK alleen beschikbaar als de gevestigde/beherend apotheker van de betreffende apotheek de SFK hiertoe schriftelijk gemachtigd heeft;

  7. gegevens die betrekking hebben op een beperkte regio stelt de SFK alleen beschikbaar als naar het oordeel van de SFK hiervoor regionaal voldoende draagvlak is;

  8. de SFK maakt een kostenraming en tijdsplanning en neemt hierover contact op met de aanvrager; meer over de kosten voor informatieaanvragen;

  9. als de vraag is goedgekeurd en de aanvrager akkoord gaat met voorgestelde beantwoording, de voorgestelde levertermijn en de bijbehorende kosten, voert de SFK de informatieaanvraag uit;

  10. de SFK verstrekt de gegevens aan de aanvrager.
Back to top