Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Informatie aanvragen / Procedure

Procedure

De SFK volgt een vaste procedure bij het behandelen van informatieaanvragen:

Informatie aanvragen

 1. de aanvrager dient een verzoek in met een duidelijke beschrijving van de organisatie die hij of zij vertegenwoordigt, een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de gewenste data en een toelichting omtrent de achtergrond van de informatieaanvraag;
 2. de SFK onderzoekt of de vraag voldoende duidelijk gedefiniëerd is, of de vraag in de huidige vorm te beantwoorden is en of er aanvullende toelichting benodigd is;
 3. het SFK-bestuur gaat na of de informatievraag inhoudelijk past binnen haar doelstellingen;
 4. de SFK maakt een kostenraming en tijdsplanning en neemt hierover contact op met de aanvrager;
 5. als de vraag is goedgekeurd en de aanvrager akkoord gaat met de (gewijzigde) vraag en de bijbehorende kosten, voert de SFK de informatieaanvraag uit;
 6. de SFK verstrekt de gegevens aan de aanvrager.

Voorwaarden

 1. iedere informatieaanvraag behoeft de goedkeuring van het SFK-bestuur tenzij de betreffende gegevens reeds gepubliceerd zijn;
 2. de kosten die voor een informatieaanvraag in rekening worden gebracht en de tijdsduur die ervoor nodig is, zijn afhankelijk van de omvang, bewerkelijkheid en complexiteit van de vraag; meer over de kosten voor informatieaanvragen
 3. gegevens die betrekking hebben op een individuele apotheek stelt de SFK alleen beschikbaar als de gevestigde/beherend apotheker van de betreffende apotheek de SFK hiertoe schriftelijk gemachtigd heeft;
 4. gegevens die betrekking hebben op een beperkte regio stelt de SFK alleen beschikbaar als het bestuur van de apothekersvereniging uit de betreffende regio haar akkoord verleent;
 5. de SFK verkoopt geen commerciële gegevens aan de farmaceutische industrie;
 6. de SFK levert geen informatie die niet strookt met de doelstellingen en statuten van de SFK;
 7. de SFK levert geen marktinformatie en absolute omzetinformatie van specifieke geneesmiddelen of specifieke geneesmiddelenleveranciers;
 8. de SFK levert geen informatie die is te herleiden tot een individuele apotheek of tot een groep apotheken tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door alle betrokken apothekers.
Situaties waarin de SFK geen informatie verstrekt:
 • de SFK verkoopt geen commerciële gegevens aan de farmaceutische industrie;
 • de SFK levert geen informatie die niet strookt met de doelstellingen en statuten van de SFK;
 • de SFK levert geen marktinformatie en absolute omzetinformatie van specifieke geneesmiddelen of specifieke geneesmiddelenleveranciers;
 • de SFK levert geen informatie die is te herleiden tot een individuele apotheek of tot een groep apotheken tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is verleend door alle betrokken apothekers.

Kosten voor een informatieaanvraag

Back to top