Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / 2013 / Kijkje in de keuken van de SFK

Kijkje in de keuken van de SFK

21 november 2013, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 148 Nr 47

De SFK ontvangt van verreweg de meeste openbare apotheken maandelijks in totaal zo’n 15 gigabyte (GB) aan geneesmiddel verstrekkingsdata voor de omvangrijkste databank van Nederland op dit gebied. Via webrapportages en SFK Select koppelt de SFK de eigen gegevens terug aan de deelnemers, waar mogelijk gespiegeld aan landelijke cijfers.

In het oprichtingsjaar van de Stichting Farmaceutische Kengetallen vond de SFK 200 apotheken bereid om al hun verstrekkingsdata van geneesmiddelen ter beschikking te stellen. Met deze informatie beoogde de SFK samen met de KNMP een waardevolle bijdrage te leveren aan de discussie rond de kostenbeheersing in de farmaceutische zorg. Dit kwam tot uitdrukking in de titel van het eerste jaarverslag: ”Data en feiten 1991: Kostenontwikkeling van de farmaceutische zorg”. Tien jaar later namen 1.200 van de toen 1.600 Nederlandse apotheken deel aan de SFK. Inmiddels levert 95% van alle apotheken in ons land de gegevens aan de SFK aan. De SFK ontvangt deze gegevens, maandelijks in totaal zo’n 15 GB, vooral in de eerste dagen van de maand. Elk uur wordt de procedure gestart voor de automatische verwerking van nieuwe databestanden. De SFK-producten worden dagelijks minimaal één keer geactualiseerd met nieuw aangeleverde gegevens.

Privacy

De SFK gaat uiterst zorgvuldig om met de privacy van deelnemende apotheken. Zo worden gegevens van individuele apotheken nooit zonder expliciete toestemming van de apotheker aan derden  verstrekt. Een onafhankelijke Raad van Toezicht, bestaande uit deelnemende apothekers, ziet erop toe dat gegevens uit de SFK gegevensverzameling uitsluitend worden gebruikt binnen de  doelstellingen en statuten van de SFK. Van patiënten ontvangt de SFK uitsluitend gegevens waarmee de identiteit van de patiënt verborgen blijft, maar die wel voldoende mogelijkheid bieden voor onderzoek: geboortejaar, geslacht en de vier cijfers van de postcode.

Webrapportages

De SFK biedt deelnemers twee soorten producten aan. In de eerste plaats zijn dat de webrapportages. Dat zijn klant-en-klare rapportages gericht op specifieke onderwerpen. Daarnaast kunnen deelnemende apotheken ook zelf hun eigen data analyseren in SFK Select. Beide productsoorten zijn niet alleen beschikbaar voor individuele apotheken, maar ook voor samenwerkingsverbanden van apotheken. Zo’n 950 deelnemers van de SFK maken deel uit van een of meer samenwerkingsverbanden. Webrapportages zijn gerangschikt in drie rubrieken: Patiëntenzorg en indicatoren; Praktijkvoering en Zorgondersteuningsprojecten.
De aanleiding om een webrapportage te ontwikkelen, varieert. Binnen de categorie ‘praktijkvoering’ is dat vaak een actuele ontwikkeling, waarvan het nuttig is om de gevolgen voor de apotheekpraktijk te berekenen. Aan farmaceutisch inhoudelijke webrapportages ligt vaak een verzoek ten grondslag van een externe partij, zoals de KNMP of het IVM (Instituut voor verantwoord medicijngebruik). In samenwerking wordt het onderwerp uitgewerkt en gepresenteerd in relevante overzichten. De in 2012 meest geraadpleegde webrapportage is de KISS-rapportage, die apotheken onder andere ondersteunt bij de uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren en die door bijna alle SFK-deelnemers is bekeken. Met de Benchmark Voorschrijven konden apothekers de huisartsen in hun FTO-groep gegevens aanreiken voor de contracten van die huisartsen met zorgverzekeraars. Onder ‘Mijn contracten’ staan deelrapportages die apothekers ondersteunen bij de beoordeling van de contracten van zorgverzekeraars.

Van Analyzer naar SFK Select

Voor meer flexibiliteit stelt de SFK deelnemers in de gelegenheid om zelf rapporten te maken. Recentelijk is daarvoor als opvolger van Analyzer het meer gebruiksvriendelijke SFK Select geïntroduceerd (zie ook PW 2013-42). Verder is een groot voordeel van SFK Select dat apothekers nu meer gedetailleerde gegevens tot hun beschikking hebben. Zo bestaat bij SFK Select nu bijvoorbeeld de mogelijkheid tot het maken van patiëntenlijsten, of overzichten tot op het niveau van het afgeleverde artikel. Bovendien worden de nieuw aangeleverde apotheekbestanden dagelijks verwerkt in SFK Select. Hierdoor zijn de aangeleverde gegevens over afgelopen maanden altijd de volgende dag al beschikbaar. Omdat het voor apotheken interessant kan zijn om gegevens sneller beschikbaar te hebben, maakt de SFK daarvoor binnenkort dagverwerking binnen de aanleverprocedure mogelijk. De apotheekinformatiesystemen ondersteunen het automatisch dagelijks aanleveren aan de SFK al.

Tabel 1: Top 10 meest geraadpleegde webrapportages in 2012

1
KISS (KNMP Indicatoren SetS)
2
Benchmark Voorschrijven
3
Mijn contracten
4
Brutowinstrekenmodel
5
Jaaroverzicht
6
Polyfarmacie
7
Terugrapportage
8
Cardiovasculair risicomanagement
9
Corticosteroïden
10
Interactie searches

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top