Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / Geneesmiddelenleveranciers profiteren van koersstijging Britse pond

Geneesmiddelenleveranciers profiteren van koersstijging Britse pond

16 januari 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 3

De geneesmiddelenprijzen zijn per 1 september 1997 2,3 procent gestegen. Leveranciers van geneesmiddelen hebben gebruikt gemaakt van de verhoging van de maximumprijzen per 1 september 1997. De maximumprijs is gebaseerd op het gemiddelde prijsniveau in de ons omringende landen: België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Periodiek worden de maximumprijzen herijkt op het dan geldende prijsniveau in de betreffende landen. De forse koersstijging van het Engelse pond, met ongeveer 30 procent gedurende de afgelopen maanden, heeft zijn weerslag gehad op de maximumprijzen. De prijsverhoging van 2,3 procent correspondeert met een kostenverhoging van fl 88 miljoen op jaarbasis. Deze ontwikkeling staat haaks op de ramingen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, die er in het Jaaroverzicht Zorg vanuit gaat dat de besparingen in het kader van de Wet Geneesmiddelenprijzen in 1997 juist oplopen van fl 550 miljoen tot fl 740 miljoen op jaarbasis.

In onderstaande grafiek kan men duidelijk aflezen dat het gemiddelde prijsniveau in december 1997 boven het prijsniveau van januari 1997 uitkomt. Het structurele besparingseffect van de derde tranche maximumprijzen, die per 1 februari 1997 werd ingevoerd, wordt daarmee ongedaan gemaakt. De tijdelijke prijsdaling in november 1997 is toe te schrijven aan de prijsdaling van generieke middelen in die maand. Voor generieke producten geldt dat de leverancier met de laagste prijs, die de gehele markt kan voorzien, bepalend is voor de vergoedingsprijs die bij de verzekeraar in rekening mag worden gebracht. In november 1997 gaf leverancier Katwijk Farma aan met vrijwel alle producten de gehele markt te kunnen voorzien met een lagere prijs voor generieke producten. Dit had tot gevolg dat de prijs van generiek daalde in die maand. In december 1997 kwam Katwijk in belangrijke mate terug op dit standpunt, met als gevolg dat de vergoedingsprijs van een aantal generieke preparaten weer uitkwam op het niveau van oktober.

Prijsontwikkeling bestaande geneesmiddelenpakket (gewogen hoeveelheid geneesmiddelen in de periode januari t/m september 1997)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top