Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-06.htm

2 juni 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 6

Bijna de helft van alle AIDS-patiënten in Nederland woont in Amsterdam. Dit blijkt uit gegevens van de Stichting AIDS fonds. In totaal zijn er in Nederland 4.550 AIDS-patiëënten. Hiervan wonen er 2.110 in Amsterdam, 292 in Rotterdam en 265 in Den Haag. Ook als het niveau van de (extramurale) uitgaven aan AIDS-middelen bekeken wordt, wordt duidelijk dat Amsterdam met kop en schouders boven de rest van Nederland uitsteekt.

Geëxtrapoleerd naar jaarbasis is er in 1997 in Nederland voor 67,5 miljoen gulden aan AIDS-middelen afgeleverd via de openbare apotheek. Hiervan is ruim èènderde deel, namelijk 33,4 procent, besteed in Amsterdam. Amsterdamse apotheken leveren dus veel meer AIDS-middelen af dan de gemiddelde openbare apotheek. Uit onderstaande tabel blijkt dat in de grote steden de verstrekking van AIDS-middelen een beduidend grotere rol speelt dan in de rest van ons land.

AIDS-middelen bepalen in Nederland 1,9 procent van de totale uitgaven aan WTG-geneesmiddelen. Voor de Amsterdamse regio is dit 11,3 procent en in Rotterdam en Den Haag is dit 2,0 respectievelijk 2,9 procent. Nadere analyse van de Stichting Farmaceutische Kengetallen wijst uit dat bij een select aantal apotheken in de Amsterdamse binnenstad zelfs circa 30 procent van de omzet bepaald wordt door AIDS-middelen. Landelijk wordt er per apotheek gemiddeld voor fl 44.000 aan AIDS-middelen afgeleverd. Het gemiddelde voor de regio Amsterdam is fl 265.000, in de binnenstad oplopend tot ruim 7 ton per apotheek. Voor de Rotterdamse en Haagse apotheken bedraagt dit fl 46.000 respectievelijk fl 67.000.

In dit kader is het van belang dat bij het inboeken van korting in de vergoedingsprijzen van WTG-geneesmiddelen een uitzondering wordt gemaakt voor de AIDS-middelen. Op deze middelen realiseren de apotheken in de praktijk geen inkoopvoordelen. Aangezien het zeer dure middelen betreft en het gebruik van deze middelen zeer sterk per apotheek verschilt zouden met name de Amsterdamse apotheken onevenredig zwaar getroffen worden bij het doorbelasten van een generiek kortingspercentage voor alle WTG-geneesmiddelen.

Ten opzichte van 1996 zijn de uitgaven aan AIDS-middelen via de openbare apotheek meer dan verdubbeld. In 1996 bedoegen de kosten nog 27,7 miljoen gulden. De stijging van kosten is te verklaren door het feit dat een aantal nieuwe middelen op de markt zijn gekomen die nu via de openbare apotheek worden verstrekt. Het aantal voorschriften voor AIDS-middelen is in 1997 gestegen met 67,5 procent ten opzichte van het aantal voorschriften in 1996. De stijging betreft voornamelijk de nieuwe middelen zoals Invirase, Epivir en Crixivan.

AIDS-middelen die via openbare apotheek worden verstrekt per stad, periode 1997

StadKosten (excl. BTW)Voorschriften Patiënten
1Amsterdamfl 22,5 miljoen29.0002.110
2Rotterdamfl 4,1 miljoen8.500292
3Den Haagfl 3,8 miljoen6.000265
4Eindhovenfl 2,4 miljoen2.500Onbekend
5Groningenfl 2,3 miljoen3.500Onbekend

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen, Stichting AIDS fonds

Kosten AIDS-middelen die via openbare apotheek worden verstrekt

(miljoenen guldens, exclusief BTW)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top