Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-08.htm

20 februari 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 8

Het aantal receptregels dat dagelijks via de openbare apotheek wordt afgehandeld vertoont slechts in beperkte mate seizoenfluctuaties. Grofweg is er een bandbreedte van plus of min 11 procent ten opzichte van het jaargemiddelde. In 1997 springen de maanden augustus en december er het meest uit qua bezoekpatroon. In de vakantiemaand augustus 1997 is het aantal verstrekkingen per dag relatief laag. Gemiddeld werden er in augustus 31 voorschriften per dag minder behandeld dan het jaargemiddelde van 297 verstrekkingen per dag. In december daarentegen was het aantal voorschriften relatief hoog. Dit komt mede doordat ziekenfondspatiënten anticipeerden op de eigenbijdrageregeling. Deze regeling bepaalt dat een deel van de kosten voor hulp van een specialist of fysiotherapeut, opname in het ziekenhuis, ambulancevervoer en geneesmiddelen voor eigen rekening van de verzekerde komen. Zij betalen bij deze vormen van medische zorg 20 procent van de kosten zelf, tot een maximum van fl 200 per persoon of gezinshoofd per jaar. Met name gebruikers van relatief dure middelen hebben in december geanticipeerd op deze regeling door in de laatste maand van 1997 geneesmiddelen te halen wanneer het maximale bedrag van fl 200 voor 1997 al was bereikt. Hierdoor steeg in december het aantal afleveringen per apotheek naar gemiddeld 326 per dag. Dit is 9,8 procent meer dan het jaargemiddelde in 1997. De seizoenfluctuaties zijn dermate beperkt dat een goede vakantiespreiding een vereiste is om te voorkomen dat de werkdruk in de apotheek te zeer oploopt. Een gemiddelde apothekersassistent verwerkt circa 50 verstrekkingen per dag.

De verwerkingsgraad geeft een indicatie van de productiviteit en de werkdruk binnen de openbare apotheek. De verwerkingsgraad per apothekersassistent in 1996 bedraagt 12.441 voorschriften per fulltime assistent. WTG-voorschriften en Buiten-WTG-voorschriften worden bij de berekening èèn op èèn geteld. Apotheken die in grote steden gevestigd zijn, worden veelal door een relatief lage verwerkingsgraad gekenmerkt. Bij plattelandsapotheken valt de verwerkingsgraad daarentegen hoger uit dan het landelijk gemiddelde. De belangrijkste verklaring voor dit verschijnsel is het feit dat apothekers in een plattelandssituatie te maken hebben met een beperktere groep voorschrijvers. Deze apothekers zijn beter in staat om afspraken te maken omtrent het te voeren formularium en de wijze waarop de recepten door de huisarts aan de apotheek worden doorgegeven.

Seizoenspatroon in aantal verstrekkingen via openbare apotheek, 1997

Jaargemiddelde 1997 = 100

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Verwerkingsgraad apothekersassistenten, 1996

Voorschriften versus fulltime apothekersassistenten

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top