Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-09.htm

27 februari 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 9

Met ingang van 1 januari 1998 is de vaste apotheekvergoeding bij het afleveren van WTG-geneesmiddelen verhoogd van fl 10,60 (excl. BTW) tot fl 10,80 (excl. BTW). Dit is de uitkomst van de trendmatige bijstelling die ieder jaar door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) wordt toegepast. Deze trendmatige bijstelling beperkt zich uitsluitend tot de prijsmatige ontwikkeling van de afzonderlijke kostencomponenten binnen de tariefformule. Volumematige ontwikkelingen worden niet automatisch vertaald in een aanpassing van het WTG-tarief. Dit verklaart waarom de huidige receptregelvergoeding inmiddels sterk uit de pas loopt met de feitelijke apotheekpraktijkkosten.

Personeelskosten

Het meest duidelijke voorbeeld hiervan is de post personeelskosten. De huidige receptregelvergoeding gaat uit van gemiddeld 4,69 apothekersassistenten (fulltime equivalenten) per apotheek. Dit betreft de gemiddelde personeelsbezetting in 1989. Op basis van de cijfers van het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken kan worden afgeleid dat er per 1 januari 1998 gemiddeld 5,79 apothekersassisenten (fulltime equivalenten) per apotheek werkzaam zijn.

Apotheek afhankelijk van inkoopvoordelen

Het gedeelte van de apotheekpraktijkkosten dat niet wordt gedekt via de receptregelvergoeding, wordt in de praktijk gefinancierd vanuit de inkoopvoordelen.

In augustus 1997 heeft de KNMP bij het COTG een verzoek ingediend om de receptregelvergoeding te verhogen tot een meer kostdekkend niveau. Het verzoek is onder meer gebaseerd op de uitkomsten van de praktijkkostenenquête die het accountantskantoor Moret Ernst & Young over het jaar 1993 heeft uitgevoerd. In dit verzoek heeft de KNMP rekening gehouden met de uitbreiding van de personeelsbezetting die sindsdien heeft plaatsgevonden. De cijfers geven aan dat de gemiddelde openbare apotheek thans tenminste 7 procent aan inkoopvoordelen dient te realiseren teneinde de financiering van de apotheekpraktijkkosten rond te kunnen maken.

Het COTG zegt ernaar te streven de actualisatie van de receptregelvergoeding per 1 mei a.s. te kunnen effectueren. Met het ministerie van VWS is de KNMP overeengekomen dat dit tarief de status van terugwerkende kracht per 1 januari 1998 zal hebben.

Opbouw receptregelvergoeding per 1 januari 1998

Peroneelskosten fl 5,22
Huisvestingskosten fl 1,20
Autokosten fl 0,14
Rente fl 0,27
Afschrijvingen fl 0,60
Algemene kosten fl 1,18
Totale praktijkkostenvergoeding fl 8,61
Norminkomen fl 2,58
Verrekening inkoopvoordelen-/- fl 0,49
Naverrekening 1997 fl 0,10
Geldende receptregelvergoeding fl 10,80

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Ontwikkeling receptregelvergoeding sinds invoering in 1988

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top