Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / Astma bij kinderen

Astma bij kinderen

3 juni 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 10

Astma is de belangrijkste aandoening die bij kinderen voorkomt. In de apotheek heeft 26,8 procent van de kosten aan geneesmiddelen voor kinderen betrekking op astmamiddelen. Volgens het Astmafonds heeft ongeveer 1 op de 10 kinderen in meer of mindere mate last van astma. Dit komt neer op 285.000 patiënten in de leeftijdscategorie van 0 - 14 jaar in Nederland. Met name kinderen in de basisschool leeftijd hebben met astma te kampen.

Een gemiddelde apotheek verstrekt per jaar gemiddeld 3.251 keer een geneesmiddel tegen astma of cara. Dit is 5,8 procent van alle WTG-voorschriften die via de openbare apotheek worden verstrekt. Hiervan worden er 380 (11,7 procent) verstrekt voor de behandeling van astma bij kinderen.

Aan astma- en caramiddelen wordt jaarlijks voor fl 425 miljoen (incl. receptregelvergoeding en BTW) besteed in de openbare apotheek. Dit is 9,6 procent van de totale kosten aan WTG-geneesmiddelen die via de apotheek worden verstrekt. Gemiddeld kost een astma- of caramiddel fl 85,39 per voorschrift. Bij specialistenreceptuur - 20,6 procent van de verstrekkingen worden door een specialist voorgeschreven - ligt dit bedrag hoger, namelijk fl 113,47 per voorschrift.

SFK-medicatieanalyses voor Caracheck

De komende twee jaar organiseert de KNMP een Caraproject. In nauwe samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAp) heeft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) medicatieanalyses ontwikkeld. Deze analyses brengen per apotheek die carapatiënten in beeld, die extra aandacht vragen van de apotheker. De analyses screenen de medicatie onder andere op ondergebruik, overgebruik, therapieduur, therapieopbouw e.d. De eerste resultaten geven aan dat bij circa 30 procent van de carapatiënten extra aandacht vereist kan zijn.

De medicatieanalyses worden uitgevoerd op basis van de declaratiebestanden aan de hand waarvan de geneesmiddelenuitgaven bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Het WINAp geeft aan dat een analyseperiode van een jaar vereist is, teneinde betrouwbare uitspraken te kunnen doen op grond van de uitkomsten van de medicatieanalyses. Het is in dit kader van belang dat apothekers die van plan zijn mee te doen aan het Caraproject hun computerbestanden niet te snel opschonen. Voor deze apothekers is het raadzaam om de komende periode een kopie van de declaratiebestanden op medium te bewaren. De SFK heeft de softwarehuizen verzocht een vernieuwde SFK-module te ontwikkelen. Hiermee zal het voor de apothekers makkelijker zijn om de benodigde gebruiksgegevens te produceren. Een aantal softwarehuizen geeft aan dat deze nieuwe SFK-module na de zomer van 1998 operationeel zal zijn.

Geneesmiddelengebruik naar anatomie, kinderen van 0 - 10 jaar waarvan 16,7 procent voor astmamiddelen

Astma- en caramiddelen naar voorschrijverssoort

VoorschrijverAandeel voorschriftenAandeel kostenKosten per voorschrift*
Huisarts79,2 %71,4 %fl 78,09
Specialist20,6 %28,4%fl 113,47
Overig0,2 %0,2 %fl 79,07

* Kosten inclusief receptregelvergoeding en BTW

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top