Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-11.htm

13 maart 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 11

De herberekening van maximumprijzen per 1 maart 1998 heeft niet geleid tot grote veranderingen. De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verwacht dat de bijstelling van de maximumprijzen leidt tot een verlaging van de geneesmiddelenprijzen van gemiddeld 0,4 procent resulterend in een besparing van fl 20 miljoen op jaarbasis. De vorige herijking van maximumprijzen per 1 september 1997 had nog beduidend grotere gevolgen voor het niveau van de maximumprijzen. De maximumprijzen werden toen verhoogd als gevolg van de forse koersstijging van het Britse pond. De geneesmiddelenleveranciers hebben deze verhoging in ruime mate benut, met als gevolg dat de geneesmiddelenprijzen toen gemiddeld 2,3 procent stegen.

De maximumprijs is gebaseerd op het gemiddelde prijsniveau in de ons omringende landen: België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Periodiek worden de maximumprijzen door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport herijkt op het actuele prijsniveau in deze landen. Per 1 maart 1998 heeft zo'n herijking plaatsgevonden. Op jaarbasis resulteert de herijking van de maximumprijzen per 1 maart in eerste instantie in een directe besparing van circa fl 32 miljoen. De helft hiervan is toe te schijven aan de daling van bestaande maximumprijzen en de andere helft aan het toekennen van maximumprijzen aan geneesmiddelen waarvoor eerst nog geen maximumprijs gold. Artikelen waaraan per 1 maart 1998 voor het eerst een maximumprijs is toegekend betreffen hoofdzakelijk middelen die voorheen onder het gemiddelde prijsniveau van de ons omringende landen geprijsd waren. Daarom was het tot nu toe voor het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport niet noodzakelijk om aan deze middelen een maximumprijs toe te kennen. Omdat de prijs van deze middelen nu boven het prijsniveau van de ons omringende landen ligt, krijgen deze artikelen alsnog een maximumprijs.

Tegenover de artikelen waarvan de maximumprijs is verlaagd staat ook een aantal artikelen waarvan de maximumprijs is verhoogd. Of de besparing van fl 32 miljoen op jaarbasis ook daadwerkelijk gehaald wordt hangt af van de vraag of de fabrikanten van artikelen met een verhoogde maximumprijs wel of niet gebruik maken van de mogelijkheid die ze nu hebben gekregen om hun prijzen te verhogen. Deze eventuele prijsverhogingen zouden kunnen leiden tot een kostenstijging van fl 12 miljoen op jaarbasis. De nettobesparing van de herijking komt dan uit op fl 32 miljoen - fl 12 miljoen = fl 20 miljoen.

Het prijsniveau van geneesmiddelen in ons land ligt thans 12,5 procent onder het prijsniveau van v¢¢r de invoering van de prijzenwet.

Top 5 gedwongen prijsdalers

artikel-nummergeneesmiddelmaximum-prijs per 1-9-1997maximum-prijs per 1-3-1998besparing per jaar
13556355Norvasc tablet 10 mg-fl 63,80fl 3,2 miljoen
12835218Renitec tablet 10 mgfl 37,42fl 35,77fl 2,3 miljoen
13824252Losec capsule mga 10 mg-fl 72,67fl 1,8 miljoen
12558230Capozide tabletfl 42,72fl 38,03fl 1,8 miljoen
13642669Salofalk klysma 2g / 30g flacon 30gfl 86,89fl 47,01fl 1,1 miljoen

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Top 5 mogelijke prijsstijgers

artikel-nummergeneesmiddelmaximum-prijs per 1-9-1997maximum-prijs per 1-3-1998mogelijke kostenstijging per jaar
12335398Frisium tablet 10 mgfl 7,56fl 14,66fl 0,9 miljoen
13649299Sirdalud tablet 4 mgfl17,72fl 38,74fl 0,4 miljoen
13556347Norvasc tablet 5 mgfl 41,84fl 42,29fl 0,3 miljoen
13499947Nalcrom drank 200 mg/ml ampul 10 mlfl 137,21fl 151,89fl 0,3 miljoen
13286765Zocor tablet 20 mgfl 87,14fl 87,81fl 0,3 miljoen

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top