Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-19.htm

5 augustus 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 19

In het kader van het GVS heeft het Ministerie van VWS therapeutisch onderling vervangbare geneesmiddelen geclusterd, waarbij per cluster een vergoedingslimiet is vastgesteld. Indien de patiënt een geneesmiddel gebruikt waarvan de prijs hoger is dan de vergoedingslimiet in kwestie, komt het prijsverschil voor rekening van de patiënt zelf. In 1997 bedroeg het totaal aan bijbetalingen via de openbare apotheek niet meer dan fl 23,2 miljoen: 0,5 procent van de totale geneesmiddelenkosten.

In totaal is er in 1997 bij 4,0 miljoen voorschriften (3,8 procent van het totaal aantal geneesmiddelenvoorschriften) sprake geweest van bijbetaling. Per apotheek is dit gemiddeld 2.600 keer. Ten opzichte van 1996 is dit een flinke stijging, toen was er bij in totaal 2,6 miljoen voorschriften (1.700 per apotheek) sprake van bijbetaling. Daar staat tegenover dat de gemiddelde bijbetaling per voorschrift in 1997 lager is dan in 1996. In 1997 bedroeg deze fl 5,74 per voorschrift en in 1996 was dit nog fl 7,08 per voorschrift. Per persoon werd er in 1997 gemiddeld fl 1,68 bijbetaald.

Belangrijkste bijbetalingsmiddelen in de apotheek zijn naast een aantal anticonceptiepillen, Metrodin en Puregon (middelen bij onvruchtbaarheid en ten behoeve van in vitro fertilisatie), Fero gradumet (ijzerpreparaten) en Estracomb (hormoonpleisters).

Een opvallende nieuwkomer in de top 10 GVS-bijbetalingen is Marvelon tablet. In 1997 betaalden patiënten voor deze anticonceptiepil in totaal fl 4,6 miljoen en daarmee is het het belangrijkste bijbetalingsmiddel in 1997. In 1996 bedroeg de bijbetaling voor Marvelon in totaal nog slechts fl 48.000. De oorzaak voor deze forse stijging is de prijsverhoging van Marvelon in 1997. Door deze verhoging is bij alle varianten van Marvelon de vergoedingsprijs boven de vergoedingslimiet uitgekomen, waardoor er geen varianten meer zijn waarvoor niet hoeft worden bijbetaald.

Het Ministerie van VWS heeft de vergoedingslimieten sinds de invoering in juli 1991 niet meer systematisch bijgesteld. Na de prijsverlagingen van 5 procent in 1994 en van 12,5 procent door de invoering van maximumprijzen is er nog maar een zeer beperkt aantal geneesmiddelen waarbij de vergoedingslimiet een effectieve rol speelt. De KNMP, de belangenorganisatie van apothekers, heeft al eerder aangegeven dat er met een modernisering van het GVS aanzienlijke bedragen te behalen zijn. Het Ministerie van VWS lijkt dit idee nu ook overgenomen te hebben. De modernisering van het GVS wordt thans door het ministerie voorbereid. Hierbij houdt men als streefdatum 1 juli 1998 aan. VWS beoogt met de modernisering van het GVS fl 200 miljoen op jaarbasis te besparen. Dit komt neer op 5 procent van de geneesmiddelenkosten

Top 10 GVS-bijbetalingen in 1997

GeneesmiddelennaamBijbetaling (miljoenen guldens)Bijbetaling per voorschrift
1Marvelon tabletfl 4,6fl 5,79
2Mercilon tabletfl 3,1fl 13,62
3Metrodin hp injectiepoeder ampul 75ie+solvens 1mlfl 2,8fl 247,81
4Puregon injectiepoeder ampul 50ie + solvens 1mlfl 2,4fl 748,65
5Minulet drageefl 1,0fl 9,33
6Femodeen drageefl 0,9fl 4,15
7Fero gradumet tablet mga 105mg fefl 0,8fl 3,43
8Estracomb tts pleister mga combinatieverpakkingfl 0,7fl 27,33
9Meliane tabletfl 0,5fl 10,68
10Cilest tabletfl 0,5fl 10,36

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Totaal aan GVS-bijbetalingen via de openbare apotheek (miljoenen guldens)

199219931994199519961997
GVS-bijdrage254427231923

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top