Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / Aantal apotheken in 1998

Aantal apotheken in 1998

22 mei 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 21

Aan het begin van dit jaar telde ons land 1.547 openbare apotheken. Met een gemiddelde patiëntenpopulatie van 8.950 personen per apotheek bedienen deze apotheken gezamenlijk 13,8 miljoen personen. De overige 1,6 miljoen Nederlanders zijn aangewezen op de dienstverlening van apotheekhoudende huisartsen. Er zijn 624 huisartsen in ons land die naast de huisartsenpraktijk een apotheekpraktijk voeren. De apotheekhoudende huisartsen zijn in hoofdzaak gevestigd in plattelandsgebieden waarbij de dorpen te klein zijn om een zelfstandige openbare apotheek te kunnen vestigen. Het aantal apotheekhoudende huisartsen is de afgelopen jaren gestaag teruggelopen. Acht jaar terug waren er nog 758 apotheekhoudende huisartsen actief. Het aantal openbare apotheken is in diezelfde periode met 93 toegenomen.

Openbare apotheek schaars goed

In 1997 studeerden er 163 nieuwe apothekers af. 70 procent hiervan kiest voor de openbare farmacie. De meesten vinden tot op heden gemakkelijk een baan als tweede apotheker. Op dit moment is in 54 procent van alle openbare apotheken een tweede apotheker werkzaam.

De meeste jonge (tweede) apothekers hebben de ambitie om op termijn eigenaar te worden van een openbare apotheek. De kans dat zij deze ambitie zullen verwezenlijken is tanende. De instroom aan openbare apothekers is beduidend hoger dan het aantal apotheken dat jaarlijks van eigenaar wisselt (ca. 60 apotheken per jaar). Bovendien zijn de kansen voor de jonge generatie er niet groter op geworden, sinds de farmaceutische groothandel zich actief op de kopersmarkt is gaan begeven. De schaarste aan apotheken, de lage rentestand en de inkoopvoordelen leiden tot exorbitant hoge goodwill-sommen.

Nederlandse apotheek relatief grote patiëntenpopulatie

In vergelijking tot de meeste Europese landen is de gemiddelde patiëntenpopulatie van een openbare apotheek in ons land vrij omvangrijk. Alleen apotheken in Denemarken en Noorwegen hebben met gemiddeld 18.003 respectievelijk 13.056 patiënten meer patiënten dan de Nederlandse apotheek. De uitschieter in Denemarken is geflatteerd omdat er in dit land naast openbare apotheken ook een groot aantal andere uitgiftepunten van geneesmiddelen is, zoals uitdeelposten. De apotheken in Nederland zijn dermate goed gespreid dat er altijd een apotheek dicht in de buurt is. Het adviesvestigingsbeleid van de KNMP, met zijn afstandscriteria heeft hieraan bijgedragen.

Het hoge aantal patiënten per apotheek in Nederland impliceert niet automatisch dat Nederlandse apotheken in vergelijking met andere Europese apotheken ook een hogere omzet hebben. In Nederland ligt het geneesmiddelengebruik beduidend onder het Europees gemiddelde.

Gemiddelde aantal patiënten per apotheek

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top