Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / Werkeloosheid onder apothekersassisenten 1998

Werkeloosheid onder apothekersassisenten 1998

29 mei 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 22

De werkloosheid onder apothekersassistenten is in 1997 met 14,8 procent afgenomen. Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van een enquête die de Stichting Farmaceutische Kengetallen heeft uitgevoerd onder de Regionale Bureaus Arbeidsvoorziening (RBA). De RBA's in Nederland registreerden begin 1998 tezamen 783 werkloze assistenten. Begin 1997 was dit aantal nog 919. De 783 werkloze apothekersassistenten vertegenwoordigen 5,4 procent van het totaal aantal apothekersassistenten dat zich op de arbeidsmarkt aanbiedt. Dit aandeel is bijna gelijk aan het landelijk werkloosheidspercentage. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek staat 5,5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking als werkloos geregistreerd.

De afname van de werkloosheid bij apothekersassistenten hangt samen met de drukte in de openbare apotheek. In 1997 werden er in de openbare apotheek gemiddeld 2,8 procent meer voorschriften behandeld dan in 1996. Ook neemt de drukte toe doordat openbare apotheken steeds intensiever invulling geven aan de adviesfunctie van de apotheek door bijvoorbeeld (landelijke) voorlichtingscampagnes. Tenslotte speelt ook de licht afnemende instroom van pas geslaagde apothekersassistenten op de arbeidsmarkt een rol.

In een gemiddelde openbare apotheek werken, omgerekend naar fulltime eenheden, 5,79 apothekersassistenten. De gemiddelde werkweek van een apothekersassistent is 27,83 uur per week. 45,6 procent van de apothekersassistenten heeft een volledige werkweek van 36 uur (Bron: Pensioenfonds Medewerkers Apotheken).

Aantal werkloze apothekersassistenten per regio

Bron: Enquête Stichting Farmaceutische Kengetallen onder de Regionale Bureaus Arbeidsvoorziening

Aantal medewerkers in een gemiddelde apotheek

Begin 1998, omgerekend naar fulltime eenheden

 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top