Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-23.htm

6 mei 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 23

Ruim 1,1 miljoen mensen in Nederland hebben hoge bloeddruk (hypertensie). Dit blijkt uit cijfers van de gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met name ouderen hebben te kampen met een verhoogde bloeddruk. In de leeftijdsgroep 65 jaar of ouder komt deze risicofactor bij ruim een kwart van de bevolking (554.000 ouderen) voor.

Verandering van leefstijl en voedingsgewoonten is volgens de Nederlandse Hartstichting een goede manier om de bloeddruk te verlagen. Toch worden daarnaast ook vaak geneesmiddelen voorgeschreven. Uit een onderzoek, dat het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu uitvoerde in samenwerking met de Universiteit Utrecht, blijkt dat 62,7% van de mannen en 82,9% van de vrouwen in de leeftijdsgroep 20 - 60 jaar die hoge bloeddruk hebben geneesmiddelen gebruiken voor deze risicofactor.

Voor hypertensie worden de volgende geneesmiddelen gebruikt: diuretica, bŠta-blokkers, ACE-remmers, calcium-antagonisten en angiotensine II antagonisten. Deze geneesmiddelen vallen in de categorie middelen voor het hartvaatstelsel. Van alle voorschriften voor het hartvaatstelsel heeft 62,4% betrekking op bovengenoemde middelen die voor de behandeling van hypertensie gebruikt worden. Omdat deze middelen voor meerdere soorten aandoeningen dan alleen hypertensie worden voorgeschreven en hypertensiepatiënten ook vaak meerdere (hart)klachten hebben dan alleen hypertensie is niet aan te geven welk deel van de totale kosten aan deze middelen is toe te schrijven aan geneesmiddelen voor de behandeling van alleen hypertensie.

Aan hartvaatmiddelen in 1997 in totaal voor ruim fl 900 miljoen besteed (ruim 16 miljoen voorschriften) via de openbare Nederlandse apotheek. Per apotheek komt dit neer op gemiddeld 10.400 voorschriften per jaar, waarvan 61,4% wordt verstrekt aan personen van 65 jaar of ouder. Hartvaatmiddelen zijn de meest voorgeschreven middelen bij personen van 65 jaar of ouder.

Hypertensiepatiënten per leeftijdsgroep

Bron: Gezondheidsenquête Centraal Bureau voor de Statistiek

Geneesmiddelengebruik naar anatomie, personen van 65 jaar of ouder

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top