Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-30.htm

24 juli 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 30

Nederland behoort tot de landen met een relatief lage geneesmiddelenconsumptie per hoofd van de bevolking. Dit blijkt uit een bewerking die de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) uitvoerde op enquêtecijfers van de Pharmaceutical Group of the European Union. In 1996 consumeerde de gemiddelde Nederlander voor ƒ 358 aan geneesmiddelen die via de openbare apotheek werden verstrekt. In vergelijking met het West-Europees gemiddelde van ƒ 513 per persoon, die de SFK op basis van de onderzoekscijfers heeft berekend, zijn de uitgaven in Nederland gematigd. Met name Frankrijk, met 58 miljoen inwoners en het hoogste geneesmiddelenverbruik per hoofd van de bevolking, draagt bij aan de hoogte van het West-Europese gemiddelde. Per persoon werd er in Frankrijk voor ƒ 724 (cijfer 1995) aan geneesmiddelen geconsumeerd. Dit is twee keer zoveel als het gemiddelde gebruik van ƒ 358 per persoon in Nederland. De Grieken besteedden in 1996 het minst aan geneesmiddelen. In dit land bedroegen de uitgaven gemiddeld ƒ 337 per persoon.

Met een gemiddelde apotheekmarge van 25,8% behoort Nederland tot de middenmoot in vergelijking met andere West-Europese landen. In het percentage van 25,8% zijn reguliere inkoopvoordelen meegenomen. De volgende handelsvoordelen worden door de Nederlandse overheid als regulier aangemerkt:

  • 2% betalingskorting bij snelle betaling (doorgaans binnen 21 dagen);
  • 2% functionele korting bij efficiënte bestelwijze (apotheek houdt grotere voorraad aan, leverancier hoeft niet nodeloos vaak te bezorgen);
  • 1,1% korting die verrekend is via een vermindering van de vaste vergoeding per WTG-voorschrift met ƒ 0,49 (excl. BTW).

Zonder deze handelsvoordelen komt het aandeel apotheekvergoeding in de totale kosten farmaceutische hulp in Nederland uit op 21,8%.

Nederland heeft een vanuit Europees oogpunt, unieke vergoedingssystematiek voor geneesmiddelen. In de meeste Europese landen is de apotheekvergoeding direct gerelateerd aan de geneesmiddelenkosten. In Nederland geldt daarentegen een vaste apotheekvergoeding per voorschrift ongeacht de prijs en de hoeveelheid van het geneesmiddel. De vergoeding bedraagt momenteel ƒ 10,80 per WTG-voorschrift.

Figuur 1: geneesmiddelenconsumptie per hoofd van de bevolking, 1996

* cijfer 1995

Bron: Pharmaceutical Group of the European Union, Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 2: gemiddelde apotheekmarge in West-Europese landen, 1996

** inclusief reguliere handelsvoordelen

Bron: Pharmaceutical Group of the European Union, Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top