Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-33.htm

14 augustus 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 33

Het aantal leden van de KNMP is in 1997 met 140 personen gestegen ten opzichte van het aantal leden in 1996. Per 1 januari 1998 zijn er 3.771 apothekers lid van de KNMP (figuur 1). Hiervan zijn 2.083 apothekers (55,2%) werkzaam in de openbare farmacie. 378 KNMP-leden zijn werkzaam als industrieapotheker (10,0%) en 361 als ziekenhuisapotheker (9,6%). Het aantal kandidaatleden is in 1997 gestegen van 807 naar 836. Per 1 januari 1998 zijn er 54 personen die door het leven gaan met het verdienstelijk predikaat 'buitengewoon KNMP-lid' (tabel 1).

Ook het aantal apotheken is in 1997 toegenomen (tabel 2). Met 9 nieuwe plattelandsapotheken en 10 nieuwe apotheken in min of meer verstedelijkte gebieden komt het totaal aantal nieuwvestigingen in 1997 uit op 19. In 1997 zijn 2 apotheken opgeheven. Per saldo is het aantal openbare apotheken dus met 17 apotheken uitgebreid, waardoor het totaal aantal openbare apotheken per 1 januari 1998 uitkomt op 1547. Bij 1.344 (86,9%) hiervan is sprake van afdracht van zakelijke contributie

Figuur 1: aantal KNMP-leden per 1 januari

Bron: Afdeling Administratie KNMP

Tabel 1: KNMP-leden per 1 januari 1998

Mannen

Vrouwen

Totaal

Gevestigde apothekers

1011

378

1389

Tweede apothekers

298

396

694

Ziekenhuisapothekers

229

132

361

Industrie-apothekers

261

117

378

Apothekers elders werkzaam

214

125

339

Apothekers zonder functie

266

207

473

Waarnemende apothekers

1

-

1

Totaal Nederland

2280

1355

3635

Apothekers verblijvend in het buitenland

86

50

136

Totaal generaal

2366

1405

3771

Overleden in het afgelopen jaar

12

2

14

Aangenomen als lid

57

101

158

Kandidaatleden

836

Buitengewoon leden

37

17

54

Bron: Afdeling Administratie KNMP

Tabel 2: openbare apotheken in Nederland in 1997

Nieuwvestigingen

Aantal

Nieuw gevestigd door leden KNMP

19

  • waarvan in stadsgebieden

10

  • waarvan in plattelandsgebieden

9

Nieuw gevestigd door niet-leden KNMP

-

Apotheken opgeheven

2

Netto toename aantal vestigingen

17

Totaal aantal apotheken

 

Apotheken waarvoor zakelijke contributie wordt betaald

1344

Apotheken waarvoor geen zakelijke contributie wordt betaald

203

  

Totaal aantal apotheken

1547

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top