Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / Huidaandoening Psoriasis

Huidaandoening Psoriasis

10 februari 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 40

Volgens de Nederlandse Bond van Psoriasispatiënten Verenigingen (NBPV) hebben ongeveer 300.000 personen in Nederland psoriasis. Psoriasis is een chronische huidaandoening waarbij de huid ongeveer zeven keer zo snel wordt vervangen als de normale huid. Hierdoor worden mensen met deze aandoening geconfronteerd met een beschadigde huid, jeuk en pijn. Psoriasis is erfelijk bepaald, eenderde van de patiënten heeft familieleden met dezelfde aandoening.

Behandeling van psoriasis vindt onder andere plaats in een polikliniek, ziekenhuis of kuurcentrum, of door middel van thuisbehandeling. Volgens het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW) worden de volgende middelen gebruikt voor de behandeling van psoriasis:

  • puva (lichtbehandeling met UVA-licht gecombineerd met het medicijn psoraleen);
  • rentionoïden;
  • cyclosporine;
  • vitamine D;
  • corticosteroïden;
  • ditranol;
  • teer;
  • fumaarzuur.

Slechts een klein gedeelte van de 300.000 psoriasispatiënten in Nederland krijgt geneesmiddelen voorschreven die in de apotheek moeten worden gehaald. Via de openbare apotheek wordt jaarlijks voor ƒ 9,2 miljoen (110.000 voorschriften) aan WTG-geneesmiddelen voor psoriasis verstrekt. Dit komt neer op gemiddeld ƒ 6.000 (72 voorschriften) per apotheek per jaar. Hierbij dient te worden opgemerkt dat dit alleen de psoriasismiddelen betreft en niet de overige dermatologische preparaten (waaronder corticosteroïden) die onder andere voor psoriasis worden gebruikt, maar die ook voor andere huidaandoeningen worden voorgeschreven.

Jaarlijks wordt er voor de behandeling van huidaandoeningen (dus ook bijvoorbeeld exceem, acne en allergieën) voor ƒ 108 miljoen aan WTG-geneesmiddelen verstrekt via de openbare apotheek. Dit correspondeert met in totaal 5,5 miljoen voorschriften.

Figuur 1: uitgaven aan dermatologica (WTG-geneesmiddelen), eerste helft 1998

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top