Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-45.htm

11 juni 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 45

Een gemiddelde apotheekbezoeker krijgt per voorschrift voor 42 dagen geneesmiddelen mee. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Deze gemiddelde afleverduur van geneesmiddelen kent nauwelijks seizoenfluctuaties. Grofweg is er een bandbreedte van plus of min 2,5% ten opzichte van het jaargemiddelde. Wel bestaat er een verschil tussen de afleverduur van huisartsenreceptuur en de afleverduur van specialistenreceptuur. Een specialist schrijft voor gemiddeld 46 dagen geneesmiddelen voor, terwijl een gemiddelde huisarts voor 41 dagen voorschrijft. Tussen ziekenfonds en particulier verzekerden is er nauwelijks verschil in de afleverduur. Particulier verzekerden krijgen gemiddeld genomen een iets grotere hoeveelheid geneesmiddel per voorschrift mee (een halve dag meer).

WTG-geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die uitsluitend op recept in de apotheek verkrijgbaar zijn. Per voorschrift ontvangt de apotheek een vaste vergoeding ongeacht de prijs en de hoeveelheid van het desbetreffende geneesmiddel. Afhankelijk van de situatie en het soort geneesmiddel geldt er in het kader van de prescriptieregeling een maximale afleverduur van 15 dagen bij eerste uitgifte respectievelijk 30 of 90 dagen bij vervolgmedicatie. Bij anticonceptiva geldt een maximale afleverduur van 6 maanden. Deze prescriptieregeling is in beginsel alleen van toepassing op ziekenfondsverzekerden. In de praktijk wordt de regeling doorgaans ook bij particulier verzekerden gehanteerd.

Buiten-WTG-geneesmiddelen zijn middelen die in bepaalde vormen ook buiten de apotheek verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld bij drogisterijen en supermarkten. Met ingang van 1 januari 1999 worden deze middelen niet meer vergoed door de zorgverzekeraar, tenzij men zich hiervoor bijverzekerd. Er zou een scheve concurrentieverhouding ontstaan tussen de apotheek en de andere verkoopkanalen als bij deze geneesmiddelen eveneens een vaste apotheekvergoeding per voorschrift van kracht zou zijn. De winstmarge voor de apotheek is bij buiten-WTG-geneesmiddelen direct gerelateerd aan de prijs van het product. Momenteel is de gemiddelde apotheekmarge op buiten-WTG 28,6%. De afleverduur bij buiten-WTG-geneesmiddelen is met 22 dagen exact de helft van de gemiddelde afleverduur bij WTG-geneesmiddelen (44 dagen).

Figuur 1: gemiddelde afleverduur van geneesmiddelen in dagen
             periode januari 1997 - september 1998

* voorlopig cijfer

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 2: gemiddelde afleverduur van geneesmiddelen in dagen naar soort voorschrijver
              periode januari - september 1998

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top