Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / Substitutiegraad stabiliseert

Substitutiegraad stabiliseert

20 november 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 47

De gemiddelde substitutiegraad in openbare apotheken lijkt zich in 1998 te stabiliseren op een niveau van 40% (figuur 1). Dit wil overigens niet zeggen dat er geen verschuivingen plaatsvinden tussen de productgroepen specialité, parallelimport en generiek binnen het WTG-segment. Met name het aandeel van de generieke geneesmiddelen laat een opvallende stijging zien. In het derde kwartaal van 1998 werd in 37,2% van de gevallen een generiek WTG-geneesmiddel afgeleverd. In 1997 was het marktaandeel van generiek nog 34,6% (gemeten in aantallen WTG-voorschriften).

Tegenover de positieve ontwikkeling van het generieke marktaandeel staat een dalende tendens bij het aandeel van de parallelimport: 8,6% in het derde kwartaal van 1998 ten opzichte van 9,8% over geheel 1997. In theorie biedt parallelimport juist de meeste mogelijkheden om tot verbetering van de substitutiegraad te komen. In de praktijk valt dit laatste echter vaak tegen, doordat het aangeboden marktvolume in veel gevallen verre van toereikend is.

Opvallende regionale verschillen

Als de provinciale substitutiegraden tegen elkaar worden afgezet, blijkt er sprake te zijn van opvallende regionale verschillen (figuur 2). De openbare apotheken in de provincie Zeeland gaan aan kop met een gemiddelde substitutiegraad van 48,3%, terwijl de openbare apotheken in de provincie Zuid-Holland de rij sluiten met een gemiddelde substitutiegraad van 37,9%. Op individueel apotheekniveau lopen de waarden nog verder uiteen. Daar is sprake van een bandbreedte van de substitutiegraad van 20% oplopend tot 60%

Figuur 1: substitutiegraad openbare apotheken
             januari-september 1998

   volgt later

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 2: substitutiegraad openbare apotheken per provincie
              januari-september 1998

volgt later

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top