Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / Extreme groei geneesmiddelenuitgaven zet door

Extreme groei geneesmiddelenuitgaven zet door

27 november 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 48

De extreme groei van de geneesmiddelenuitgaven heeft zich ook in het derde kwartaal van 1998 doorgezet. Dit blijkt uit de meest recente onderzoekscijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). In de eerste negen maanden van dit jaar is er 12,9% meer aan geneesmiddelen uitgegeven dan in dezelfde periode een jaar geleden. De afgelopen jaren is de uitgavengroei bij geneesmiddelen nog nooit zo hoog geweest.

Structureel stijgen de geneesmiddelenkosten jaarlijks met circa 10%. Deze structurele groei wordt onder meer veroorzaakt door:

  • groei van de Nederlandse bevolking;
  • vergrijzing van de Nederlandse bevolking;
  • verschuiving van de zorg vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie;
  • verschuiving in het gebruik van nieuwe, veelal duurdere geneesmiddelen;
  • toelating van nieuwe geneesmiddelen tot het verstrekkingenpakket.

Door verschillende overheidsmaatregelen zoals de prijzenwet en de uitdunning van het wettelijk verzekerde geneesmiddelenpakket zijn er de afgelopen jaren op incidentele basis aanzienlijke besparingen gerealiseerd. Op lange termijn werken deze maatregelen echter niet door in een lager groeipercentage.

Groei boven normaal

De groeicijfers van de eerste negen maanden van dit jaar liggen beduidend boven het structurele niveau van circa 10%. Dit hangt onder meer samen met de volgende factoren.

  • Per 1 september 1997 zijn de geneesmiddelenprijzen met gemiddeld 2,3% verhoogd. Dit was het gevolg van de verhoging van de maximumprijzen in samenhang met de forse koersstijging van het Britse pond. Hierdoor zijn de geneesmiddelenkosten in de periode januari - augustus 1998 hoger dan in dezelfde periode een jaar geleden.
  • Daarnaast wordt additionele groei verklaard door de introductie van een aantal nieuwe (veelal dure) geneesmiddelen, zoals bijvoorbeeld aidsmiddelen.

Apotheker levert ƒ 10.000 per maand in

Doordat de geneesmiddelenprijzen die de apotheker bij de zorgverzekeraar respectievelijk de patiënt in rekening mag brengen per 1 juli 1998 met 4,77% zijn gekort, is de kostengroei in het derde kwartaal van 1998 nog enigsinds afgeremd. In het eerste half jaar van 1998 bedroeg de groei nog 14%, terwijl dit in het derde kwartaal is teruggebracht naar 11%. Door deze kortingsmaatregel leverden apothekers in de periode juli - september in totaal ƒ 48 miljoen (inclusief BTW) aan apotheekvergoeding in, inclusief apotheekhoudende huisartsen is het totaal ƒ 53 miljoen (inclusief BTW). Per apotheek komt dit neer op een bedrag van ƒ 31.300 (inclusief BTW).

Figuur 1: groei geneesmiddelenuitgaven per jaar (%)
              periode januari - september 1998

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Tabel 1: Top-5 recent geïntroduceerde geneesmiddelen
            periode januari-september 1998

 

ATC

Geneesmiddel

Soort middel

Kosten (ƒ)

Kosten per voorschrift (ƒ)

1

J05AB

Combivir

Bij aids

4,1 miljoen

1.720

2

A16AB02

Cerezyme

Bij de ziekte van Gaucher

3,9 miljoen

20.081

3

N02CC02

Naramig

Bij Migraine

3,2 miljoen

181

4

N02CC03

Zomig

Bij Migraine

2,8 miljoen

117

5

J05AE04

Viracept

Bij aids

1,5 miljoen

1.179

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top