Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / Geneesmiddelkosten bij hart- en vaatziekten

Geneesmiddelkosten bij hart- en vaatziekten

18 december 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 51

Enige weken geleden meldde de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) reeds dat er gedurende de eerste drie kwartalen van dit jaar 12,9% meer geld is uitgegeven aan geneesmiddelen dan in dezelfde periode een jaar geleden. Met name geneesmiddelen die gericht zijn op het hartvaatstelsel dragen bij aan deze groei. Deze categorie geneesmiddelen wordt getypeerd door een uitgavengroei van 16% ten opzichte van het vorig jaar. Een jaar geleden was er overigens ook sprake van een opvallende kostentoename binnen deze categorie. Het middel Lipitor, dat sinds medio 1997 verkrijgbaar is in de openbare apotheek, laat over de eerste drie kwartalen alleen al een omzetgroei van bijna ƒ 45 miljoen zien.

Middelen bij hart- en vaatziekten zijn ná de geneesmiddelen die gericht zijn op het centraal zenuwstelsel de meest voorgeschreven geneesmiddelen in ons land. Qua aandeel in de totale kosten aan farmaceutische hulp staan hartvaatmiddelen bovenaan. Hartvaatmiddelen bepalen bijna 24% van de totale uitgaven aan farmaceutische hulp. Zo is er gedurende de eerst drie kwartalen van 1998 voor ƒ 766 miljoen aan hartvaatmiddelen afgeleverd via de Nederlandse openbare apotheek. Het gaat hierbij om 12,7 miljoen voorschriften. Hiervan heeft 62% betrekking op personen van 65 jaar of ouder. Hartvaatmiddelen zijn de meest voorgeschreven geneesmiddelen bij personen van 65 jaar of ouder.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn hart- en vaatziekten met 51.311 slachtoffers de belangrijkste doodsoorzaak in 1996. 37,3% van alle sterfgevallen in 1996 staat in direct verband met hart- en vaatziekten. In verhouding tot het sterftecijfer in andere landen is dit percentage laag te noemen. In de Verenigde Staten (42%), Groot-Britannië (44%), Duitsland (49%), Zweden (50%) en Rusland (53%) ligt het procentuele sterftecijfer beduidend hoger. Alleen Frankrijk (33%) en Japan (34%) noteren lagere percentages dan ons land.

Top 5: toename kosten van geneesmiddelen voor hart en vaatstelsel,
          periode januari - september 1997 versus dezelfde periode in 1998

 

ATC

Geneesmiddel

Merknamen

Toename kosten (ƒ)

1

C10AA05

Atorvastine

Lipitor

44,6 miljoen

2

C10AA01

Simvastatine

Bozara, Zocor

17,1 miljoen

3

C09CA01

Losartan

Cozaar

10,0 miljoen

4

C10AA03

Pravastatine

Selektine

7,6 miljoen

5

C09CA03

Valsartan

Diovan

6,1 miljoen

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 1: geneesmiddelen voor het hartvaatstelsel,
             aandeel in de kosten periode januari - september 1998

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top