Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1998-52.htm

25 december 1998, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 133 Nr 52/53

Meerjarenafspraak curatieve somatische zorg

Het Ministerie van VWS voorziet dat, bij de huidige groei, het JOZ-kader voor de uitgaven aan farmaceutische hulp in de huidige kabinetsperiode met ƒ 1,7 miljard zal worden overschreden. Een deel hiervan wordt opgevangen door het beschikbaar stellen van extra geld. Om de begroting sluitend te houden dient er de komende vier jaar ƒ 700 miljoen extra te worden bespaard op de geneesmiddelenuitgaven. De minister spreekt hierbij niet alleen de apothekers, maar ook de huisartsen en specialisten aan op hun verantwoordelijkheid. Op 13 november 1998 hebben de betrokken partijen een meerjarenafspraak ondertekend. Hierin staan de beleidslijnen aangegeven die tot de gewenste besparing moeten leiden. Het komend halfjaar zullen deze beleidslijnen worden geconcretiseerd. Voor de apothekers betekent dit dat er verder invulling gegeven moet worden aan:

  • de positie van de apotheker in het algemeen en binnen het FTTO in het bijzonder;
  • oplossing van de bonussen & kortingenproblematiek in relatie tot de vergoeding van de praktijkkosten;
Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top