Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1999-05.htm

2 mei 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 5

Besparing ƒ 158 miljoen

Het Ministerie van VWS heeft per 1 februari de vergoedingslimieten van geneesmiddelen bijgesteld. VWS gaat er in haar begroting van uit dat deze modernisering van het GVS ƒ 255 miljoen (inclusief BTW) bespaart op de collectieve geneesmiddelenuitgaven in 1999. Nu de definitieve GVS-limieten bekend zijn berekent de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) dat de besparing beperkt zal blijven tot circa ƒ 158 miljoen (inclusief BTW). Dit is de totale besparing, inclusief de verstrekkingen via de apotheekhoudende huisartsen, en rekening houdend met de uitgavengroei in 1999. VWS krijgt dus te maken met een gat van ƒ 97 miljoen (inclusief BTW) in de begroting voor de geneesmiddelenuitgaven in 1999.

Achtergrond

Therapeutisch onderling vervangbare geneesmiddelen zijn door het Ministerie van VWS in het kader van het Geneesmiddelen VergoedingsSysteem (GVS) geclusterd. Per cluster is een vergoedingslimiet vastgesteld. Als de patiënt een geneesmiddel gebruikt waarvan de prijs hoger is dan de vergoedingslimiet in kwestie, dan komt het prijsverschil voor rekening van de patiënt zelf. Door allerlei maatregelen is het prijsniveau van geneesmiddelen de afgelopen jaren fors gedaald. De "oude" vergoedingslimieten waren nog gebaseerd op het prijsniveau in 1991. Nu zijn deze limieten aangepast aan het actuele prijsniveau.

Naast deze aanpassing heeft VWS ook een aantal clusters, met geneesmiddelen die door VWS als therapeutisch uitwisselbaar worden aangemerkt, verruimd. In januari 1999 bestonden er 464 GVS-clusters. In februari is dit aantal verlaagd naar 443. Het gemiddeld aantal geneesmiddelen (generieke producten) per cluster is gestegen van 5,9 in januari naar 6,2 in februari 1999.

Bijbetaling voor patiënt blijft beperkt

Doordat een aantal fabrikanten, in samenhang met de invoering van de nieuwe GVS-limieten, hun prijzen heeft verlaagd, blijft de extra bijbetaling voor de patiënt beperkt. De totale besparing van ƒ 158 miljoen (inclusief BTW) op de collectieve uitgaven bestaat uit ƒ 132 miljoen (inclusief BTW) door prijsverlagingen van fabrikanten en ƒ 26 miljoen (inclusief BTW) extra bijbetaling voor de patiënt. De belangrijkste nieuwe bijbetalers zijn Zocor (een colesterolverlagend middel) en het antidepressivum Remeron (tabel 1).

ƒ 33 miljoen bijbetaling in 1998

In 1998 bedroeg de totale bijbetaling door verzekerden via de openbare apotheek ƒ 33 miljoen (inclusief BTW): 0,7 % van de totale geneesmiddelenkosten (tabel 2). In totaal is er in 1998 bij 4,5 miljoen voorschriften (4,2 % van het totaal aantal geneesmiddelenvoorschriften) sprake geweest van bijbetaling. Per apotheek is dit gemiddeld 2.950 keer. De gemiddelde bijbetaling per voorschrift bedroeg in 1998 ƒ 7,40 (inclusief BTW).

De belangrijkste bijbetalingsmiddelen in 1998 zijn een aantal anticonceptiepillen en Metrodin en Puregon (bij onvruchtbaarheid en ten behoeve van in vitro fertilisatie) (figuur 1).

Tabel 1: Top 5 Nieuwe bijbetalers. Hoeveelheden 1998 tegen prijzen (inclusief BTW) februari 1999

Geneesmiddel

Merknamen

GVS-bijdrage
(miljoenen guldens)
Bijbetaling per voorschrift (guldens)

1

SIMVASTATINE TABLET 10MG

ZOCOR, BOZARA

15,1

24,98

2

MIRTAZAPINE TABLET 30MG

REMERON

7,0

38,48

3

MIRTAZAPINE TABLET 45MG

REMERON

1,6

 61,32

4

INSULINE ISOFAAN INJVLST 100IE/ML (SC)

INSULATARD, MIXTARD

1,1

 6,22

5

PLANTAGO OVATA POEDER VERDEELD 3,4G

METAMUCIL SUIKERVRIJ

1,1

2,95

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 1: totale GVS-bijbetaling via de openbare apotheek, in miljoenen guldens (inclusief BTW) 
* prognose

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top