Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1999-09.htm

3 mei 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 9

Volgens het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn heeft ruim 20 % van de Nederlandse bevolking last van èèn of meer allergieën. Allergie is een overgevoeligheidsreactie van het lichaam voor een bepaalde stof. De klachten die een allergie geeft lopen zeer uiteen. Veel voorkomende klachten zijn huiduitslag en jeuk, niezen, tranende ogen, en astmatische verschijnselen. Een allergie is (in aanleg) meestal erfelijk, maar kan ook zomaar ontstaan. De omstandigheden tijdens de zwangerschap, de geboorte en tijdens de eerste levensjaren zijn van invloed op de kans om overgevoelig te worden voor bepaalde stoffen.

Er bestaan verschillende typen allergieën:

  • inhalatie-allergie (bijvoorbeeld hooikoorts);
  • voedselallergie (bijvoorbeeld koemelkeiwitallergie);
  • contactallergie (zoals overgevoeligheid voor nikkel)
  • overige allergieën (zoals allergie voor insectengif of voor bepaalde geneesmiddelen).

Allergieën zijn op een aantal manieren te behandelen. In eerste instantie moet contact met het allergeen (de stof waarvoor men allergisch is) worden voorkomen. Wanneer dit niet (goed) mogelijk is kunnen antihistaminica worden voorgeschreven. Via de openbare apotheek wordt jaarlijks voor ƒ 81 miljoen (3 miljoen voorschriften) aan deze geneesmiddelen verstrekt. Dit komt neer op gemiddeld ƒ 52.400 (1.950 voorschriften) per apotheek per jaar. Vooral de middelen Zyrtec en Claritine worden veel voorgeschreven (tabel 1). 38 % van de door de apotheek afgeleverde antihistaminica heeft betrekking op deze geneesmiddelen. In de lente en de zomer worden meer geneesmiddelen voor allergie verstrekt dan in de herfst en de winter. Vooral in de maand mei worden er tegen hooikoorts extra antihistaminica afgeleverd (grafiek 1).

Een andere behandelmethode voor allergie is immunotherapie. Deze behandelmethode kan worden toegepast bij allergie voor dieren, insecten, pollen of huisstofmijt. De patiënt krijgt dan gedurende een periode van een aantal jaren het bewuste allergeen ingespoten, waardoor de patiënt er gaandeweg minder gevoelig voor wordt. Jaarlijk wordt er via de openbare apotheek voor ƒ 12 miljoen aan allergenen afgeleverd.

Tabel 1: Top 5 afgeleverde antihistaminica in 1998

Geneesmiddel

Voorschriften

1

Zyrtec tablet 10 mg

599.000

2

Claritine tablet 10 mg

507.600

3

Livocab oogdruppels 0,5 mg/ml flacon 4 ml

171.700

4

Mixture deptropini citralis 0,1 mg/ml FNA

131.200

5

Livocab neusspray 0,5 mg/ml

82.100

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Grafiek 1: afgeleverde antihistaminica per maand in 1998

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top