Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1999-11.htm

19 maart 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 11

Exact een jaar na dato begeven de geneesmiddelenprijzen zich weer rond het historisch dieptepunt: ruim 15 % onder het niveau van voor de invoering van de Wet Geneesmiddelenprijzen. Als het effect van de korting, die apothekers sinds juli 1998 moeten doorberekenen in de geneesmiddelenprijzen, wordt meegenomen dan komt het prijsniveau van geneesmiddelen nog lager uit. De prijzen van geneesmiddelen zijn sinds januari van dit jaar met gemiddeld 3,5 % gedaald (figuur 1). Hiervoor zijn twee oorzaken aan te geven. Allereerst hebben diverse geneesmiddelenleveranciers per 1 februari hun prijzen verlaagd in samenhang met de invoering van de nieuwe GVS-limieten. Daarnaast heeft de herijking van de maximumprijzen per 1 maart geleid tot een verder verlaging van de geneesmiddelenprijzen.

Met de prijsdaling van 3,5 % is macro-gezien een besparing van ƒ 150 miljoen op de collectieve geneesmiddelenuitgaven gemoeid.

GVS-limieten

Therapeutisch onderling vervangbare geneesmiddelen zijn door het Ministerie van VWS in het kader van het Geneesmiddelen Vergoedingssysteem (GVS) geclusterd. Per cluster is een vergoedingslimiet vastgesteld. Als de patiënt een geneesmiddel gebruikt waarvan de prijs hoger is dan de vergoedingslimiet in kwestie, dan komt het prijsverschil voor rekening van de patiënt zelf. Door maatregelen als de Wet Geneesmiddelenprijzen is het prijsniveau van geneesmiddelen de afgelopen jaren met zo'n 20 % gedaald. De "oude" vergoedingslimieten waren nog gebaseerd op het prijsniveau in 1991. Per 1 februari zijn deze limieten aangepast aan het actuele prijsniveau. Om de bijbetaling voor de patiënt te beperken hebben diverse fabrikanten hun prijzen neerwaarts bijgesteld. Gemiddeld zijn de geneesmiddelen in februari met 2,7 % in prijs verlaagd. Mede ter compensatie van het hierdoor ontstane omzetverlies hebben sommige fabrikanten, daar waar mogelijk, de prijzen van hun producten verhoogd. De Stichting Farmaceutische Kengetallen signaleert prijsstijgingen tot 400 % in de periode januari - maart 1999. Opvallende prijsverhogingen doen zich onder meer voor bij Salbutamol (+84,7 %), Ferrofumaraat (+80,0 %) en Fraxiparine (+74,3 %).

Maximumprijzen

In het kader van de Wet Geneesmiddelenprijzen zijn de prijzen van WTG-geneesmiddelen aan een maximum gebonden. De maximumprijs is gebaseerd op het gemiddelde prijsniveau in de ons omringende landen: België, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Twee keer per jaar worden de maximumprijzen herijkt op het actuele prijsniveau in deze landen. Per 1 maart heeft zo'n herijking plaatsgevonden. Doordat het Ministerie van VWS bij de herberekening van de maximumprijzen uit is gegaan van een koersdaling van het Engelse pond van ƒ 3,47 naar ƒ 3,22, zijn de maximumprijzen met gemiddeld 3,2 % verlaagd. Ondanks bovengenoemde prijsstijgingen valt het prijsniveau in de maand maart hierdoor 0,8 % lager uit dan in februari.

Figuur 1: prijsontwikkeling van het bestaande geneesmiddelenpakket (mei 1996 - oktober 1998)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Tabel 1: Top 5 besparing door prijsdaling in de periode januari 1999 - maart 1999

Geneesmiddel

Besparing op jaarbasis

Daling (%)

1

Zocor tablet 20 mg

ƒ 2.065.111

6,8 %

2

Selectine tablet 20 mg

ƒ 1.609.587

7,2 %

3

Losec capsule 20 mg

ƒ 1.226.197

23,4 %

4

Imigran tablet 100 mg

ƒ 1.213.980

2,9 %

5

Cozaar tablet 50 mg

ƒ 1.155.704

24,1 %

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top