Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / Geneesmiddelen kosten 1998

Geneesmiddelen kosten 1998

26 maart 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 12

De geneesmiddelenkosten zijn in 1998 met een half miljard gestegen. Dit betekent dat de materiaalkosten van geneesmiddelen in 1998 met 12,3 % zijn gestegen ten opzichte van de uitgaven in 1997. De apotheekvergoeding wordt hierbij buiten beschouwing gelaten. Tweederde van de uitgavenstijging is terug te voeren op drie groepen met geneesmiddelen namelijk hartmiddelen, geneesmiddelen voor centraal zenuwstelsel en geneesmiddelen voor het maagdarmstelsel.

Hart en vaatstelsel

De uitgaven voor geneesmiddelen voor het hartvaatstelsel zijn in 1998 gestegen met ƒ 141 miljoen. Met name het cholesterolverlagend geneesmiddel Lipitor, dat sinds medio 1997 verkrijgbaar is, draagt bij aan de totale kostenstijging van hartvaatgeneesmiddelen.

Op zichzelf is het niet verwonderlijk dat juist de groep hartvaatgeneesmiddelen de belangrijkste bijdrage levert aan de uitgavenstijging. Hart- en vaatgeneesmiddelen bepalen namelijk het grootste deel van de totale uitgaven aan farmaceutische hulp. 23,6 % van de totale uitgaven aan geneesmiddelen heeft betrekking op deze groep geneesmiddelen. Voornamelijk ouderen gebruiken hartvaatmiddelen. 62 % van alle voorschriften voor het hartvaatstelsel is afgeleverd aan personen van 65 jaar of ouder. De vergrijzing van de bevolking is dus sterk van invloed op het gebruik van deze categorie geneesmiddelen.

Centraal zenuwstelsel

Geneesmiddelen voor het centraal zenuwstelsel zijn de meest voorgeschreven geneesmiddelen in ons land. Tot deze groep geneesmiddelen behoren onder andere kalmerings- en slaapmiddelen, pijnstillers en antidepressiva. In totaal stegen de uitgaven voor deze groep geneesmiddelen met ƒ 95 miljoen in 1998. Binnen de groep geneesmiddelen voor het centraal zenuwstelsel zijn met name de antidepressiva Seroxat en Remeron en een aantal migrainemiddelen belangrijke kostenstijgers.

Maagdarmstelsel

De totale uitgaven voor de groep maagdarmgeneesmiddelen is in 1998 gestegen met ƒ 94 miljoen. Tweederde deel hiervan is toe te schrijven aan het geneesmiddel Losec. Het aantal voorschriften voor deze maagzuurremmer steeg in 1998 met 23,1 % ten opzichte van 1997. Losec staat op de eerste plaats in de lijst van geneesmiddelen waarmee de meeste kosten zijn gemoeid. Op jaarbasis bedragen de kosten van dit geneesmiddel ƒ 324 miljoen (1,5 miljoen voorschriften).

Verschuiving naar duurdere geneesmiddelen

Behalve meer geneesmiddelen worden er ook vaker nieuwe, meestal duurdere geneesmiddelen voorgeschreven. De groep maagdarmgeneesmiddelen vormt hierbij een uitzondering. Bij deze groep geneesmiddelen is de uitgavengroei bijna volledig toe te schrijven aan meer voorschriften.

Figuur 1: kostengroei in 1998 van een aantal geneesmiddelengroepen (in miljoenen guldens)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top