Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1999-17.htm

30 april 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 17

De gemiddelde Nederlander gebruikte in 1998 voor ƒ 404 (uitgaven tegen verkoopprijs, exclusief BTW) aan geneesmiddelen (figuur 1). Dit is 8,9 % meer dan de ƒ 371 die er in 1997 per persoon is besteed. Het bedrag van ƒ 404 correspondeert met gemiddeld 8 geneesmiddelenverstrekkingen per individu. Dit aantal ligt bij personen van 65 jaar of ouder beduidend hoger. Ouderen krijgen jaarlijks 23 keer een geneesmiddel verstrekt. Bij ouderen vallen de geneesmiddelenuitgaven per persoon dan ook aanmerkelijk hoger uit dan bij de gemiddelde Nederlander. Een persoon van 65 jaar of ouder verbruikte in 1998 voor ƒ 1.139 aan medicijnen (figuur 2). Dit is bijna 3 keer zoveel als de gemiddelde Nederlander. Met name de uitgaven aan hartvaatgeneesmiddelen en maagdarmgeneesmiddelen zijn bij ouderen omvangrijker.

Figuur 1: geneesmiddelenconsumptie per persoon in 1998

Nederlander van 65 jaar of ouder

Aantal personen

2,1 miljoen

Uitgaven per persoon

ƒ 1.139

- waarvan voor WTG

ƒ 1.046

- waarvan voor Buiten-WTG

ƒ 93

Voorschriften per persoon

23

- waarvan WTG

20

- waarvan Buiten-WTG

3

Geneesmiddelenkosten naar anatomie

Top 5  voorgeschreven geneesmiddelen

1.

Temazepam

1.266.800

2.

Paracetamol

1.199.300

3.

Furosemide

1.069.000

4.

Oxazepam

1.068.800

5.

Acetylsalicylzuur

1.052.600

Gemiddelde Nederlander

Aantal personen

15,7 miljoen

Uitgaven per persoon

ƒ 404

- waarvan voor WTG

ƒ 372

- waarvan voor Buiten-WTG

ƒ 32

Voorschriften per persoon

8

- waarvan WTG

7

- waarvan Buiten-WTG

1

Geneesmiddelenkosten naar anatomie

Top 5 Voorgeschreven geneesmiddelen

1.

Paracetamol

3.149.800

2.

Oxazepam

2.570.500

3.

Diclofenac

2.199.700

4.

Temazepam

2.140.700

5.

Ibuprofen

1.811.200

 Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 2: geneesmiddeluitgaven per persoon per leeftijdsgroep in 1998 (verkoopprijs, exclusief BTW) 

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top