Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / Hulpmiddelen verstrekkingen in 1998

Hulpmiddelen verstrekkingen in 1998

14 mei 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 19

Via de openbare apotheek is in 1998 voor ƒ 280 miljoen (verkoopprijs, inclusief BTW) aan hulpmiddelen afgeleverd. Per apotheek komt dit neer op gemiddeld ƒ 180.000 (2.700 verstrekkingen). Ten opzichte van 1997 zijn de uitgaven aan hulpmiddelen met 12 % gestegen. Deze stijging is volledig terug te voeren op toegenomen gebruik. Het aantal verstrekkingen nam 11,7% toe. De gemiddelde kosten per verstrekking zijn het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven. Dit hangt onder meer samen met de korting die apothekers doorberekenen aan zorgverzekeraars. In de praktijk kunnen de kortingspercentages die apothekers doorberekenen aan zorgverzekeraars oplopen tot zo'n 15 % van de verkoopprijs.

Onder de categorie hulpmiddelen die via de apotheek geleverd worden vallen ondermeer de volgende producten:

  • katheters;
  • incontinentiemateriaal;
  • injectiemateriaal;
  • stomamateriaal;
  • diabetes testmiddelen;
  • urinezakken.

Incontinentiematerialen bepalen het grootste gedeelte van de omzet van hulpmiddelen via de openbare apotheek. 53,2 % van de omzet aan hulpmiddelen heeft betrekking op incontinentiemateriaal (figuur 1). Daarna volgen diabetes testmiddelen (18,0%), injectiemateriaal (9,3%) en catheters (8,0%).

Niet verassend zijn het voornamelijk ouderen die gebruikmaken van hulpmiddelen. 68,5 % van de door apotheken geleverde hulpmiddelen waren in 1998 bestemd voor personen in de leeftijdsgroep 65 jaar of ouder. Bijna 90 % van alle verstrekkingen was bestemd voor personen van 40 jaar of ouder (figuur 2).

Met ingang van 1 april 1999 heeft het Ministerie van VWS de voorwaarden voor vergoeding van hulpmiddelen aangepast. Reden hierdoor is de zeer sterke stijging van de uitgaven aan hulpmiddelen gedurende de laatste jaren. Het Ministerie heeft een aantal maatregelen genomen om hulpmiddelen doelmatiger te verstrekken. Dit houdt in dat voor onder andere incontinentiemateriaal, diabetes teststrips en stomamaterialen een maximale gebruiksnorm is vastgesteld. Zo worden er per patiënt bijvoorbeeld maximaal 455 stuks incontinentiemateriaal per drie maanden vergoed door de zorgverzekeraar.

Figuur 1: omzet hulpmiddelen via de openbare apotheek in 1998

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

 

 

Figuur 2: afgeleverde hulpmiddelen naar leeftijdsgroep

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top