Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1999-29.htm

23 juli 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 29

Er bestaan verschillen in het gebruik van hardlopers (veel gebruikte geneesmiddelen) op het platteland en in de grote steden. Deze verschillen komen met name voor in de geneesmiddelengroepen maagdarmstelsel, hartvaatstelsel en centraal zenuwstelsel.

Hartmiddelen

In plattelandsgebieden worden relatief meer hartvaatgeneesmiddelen verstrekt dan in grote steden. Het aandeel van hartvaatgeneesmiddelen in het totaal aantal verstrekkingen via de apotheek is in plattelandsapotheken 17,9 procent tegenover 15,0 procent in stadsapotheken (figuur 1). Dit verschil is bijna volledig toe te schrijven aan een hoger aandeel aan cholesterolverlagende geneesmiddelen in plattelandsgebieden. Hierbij gaat het met name om het geneesmiddel Zocor. Als bedacht wordt dat er in grote steden relatief meer ouderen wonen dan op het platteland is dit verschil des te opmerkelijker, immers met name ouderen gebruiken hartvaatgeneesmiddelen.

Maagmiddelen

Apotheken in grote steden daarentegen verstrekken juist meer geneesmiddelen voor het maagdarmstelsel dan apotheken in plattelandsgebieden. In grote steden heeft 12,3 procent van het totaal aantal voorschriften betrekking op deze groep geneesmiddelen. In plattelandsapotheken is dit 11,3 procent. Met name Losec, een geneesmiddel tegen overtollig maagzuur, wordt in grote steden vaker voorgeschreven. Ook het gebruik van geneesmiddelen voor het centraal zenuwstelsel (en dan met name de groep kalmeringsmiddelen) is hoger bij stedelingen.

Aidsmiddelen

Tenslotte signaleert de Stichting Farmaceutische Kengetallen een opvallend verschil in de geneesmiddelengroep antimicrobiële middelen. Het aantal voorschriften voor deze groep geneesmiddelen is op het platteland welliswaar iets hoger dan in de stad, de kosten voor deze groep geneesmiddelen vallen bij stadsapotheken daarentegen fors hoger uit. Dit verschijnsel is vooral terug te voeren op het gebruik van aidsgeneesmiddelen. Driekwart van de aidsmiddelen wordt verstrekt via de apotheken in grote en middelgrote steden. Aidsmiddelen behoren tot de categorie zeer dure geneesmiddelen.

Figuur 1: geneesmiddelengebruik per geneesmiddelengroep in de stad en op het platteland in 1998

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top