Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1999-30.htm

30 juli 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 30

De werkloosheid onder apothekersassistenten is in 1998 drastisch afgenomen. Het aantal geregistreerde werkloze apothekersassistenten daalde met zo'n 40 procent. Dit blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat de Stichting Farmaceutische Kengetallen heeft uitgevoerd bij de Regionale Bureaus Arbeidsvoorziening (RBA). Het percentage werkloze apothekersassistenten vertoont een forsere daling dan het landelijk werkloosheidspercentage. Het landelijk werkloosheidscijfer nam volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met 23,5 procent af.

Mèèr receptregels, mèèr werk

De relatief grote afname van de werkloosheid bij apothekersassistenten hangt nauw samen met de drukte in de openbare apotheek. In 1998 werden er in een gemiddelde apotheek 3,9 procent meer voorschriften behandeld dan in 1997. Daarnaast is er sprake van een toegenomen activiteit, doordat openbare apotheken steeds intensiever invulling geven aan de adviesfunctie van de apotheek door bijvoorbeeld (landelijke) voorlichtingscampagnes zoals de CARA Check. De komst van nieuwe marktpartijen zoals Boots legt een verder beslag op de beschikbare assistenten. Tenslotte speelt de afnemende instroom van pas geslaagde apothekersassistenten op de arbeidsmarkt een rol. Het aantal personen dat een diploma apothekersassistent behaalde daalde in 1998 met 16,5 procent. Als men hieraan toevoegt dat het aantal aanmeldingen voor de opleiding apothekersassistent een verder dalende tendens vertoont, is duidelijk dat de sector binnen afzienbare tijd wordt geconfronteerd met een tekort aan assistenten. Dit alles ervan uitgaande dat Minister Borst geen al te rigoureuze bezuinigingsmaatregelen doorvoert.

Een op drie

De RBA's in Nederland registreerden begin 1999 499 werkloze assistenten. Het jaar ervoor waren dit er nog 735 en in 1997 919. De 499 werkloze apothekersassistenten in Nederland vertegenwoordigen 3,4 procent van het totaal aantal apothekersassistenten dat zich op de arbeidsmarkt aanbiedt. Het landelijk werkloosheidspercentage is volgens het CBS 4,1 procent. De krapte op de arbeidsmarkt kan worden geïllustreerd met het feit dat er per drie apotheken nauwelijks èèn vrije assistent beschikbaar is.

Spectaculaire daling in Limburg

In de provincie Limburg is het werkloosheidscijfer van apothekersassistenten het meest gedaald. Het aantal werkloze assistenten verminderde daar van 96 naar 14. Alleen in Flevoland nam het aantal geregistreerde werkloze apothekersassistenten toe van 7 naar 17.

Figuur 1: aantal werkloze apothekersassistenten per regio

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top