Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1999-32.htm

13 aug 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 32

Na een aantal jaren van flinke groei lijkt het erop dat het aantal ingeschreven farmaciestudenten bij de faculteiten van Groningen en Utrecht zich langzamerhand begint te stabiliseren. In 1998 studeerden er 254 farmaciestudenten af als apotheker, terwijl zich 320 eerstejaars aandienden. Bij de faculteiten farmacie in Groningen en Utrecht staan in totaal 2.125 studenten ingeschreven (tabel 1).

Dubbele instroom

De stijgende populariteit van de opleiding farmacie die zich de afgelopen jaren bij studerend Nederland heeft voorgedaan, vertaalt zich thans in een extra toeloop van apothekers op de arbeidsmarkt. Vergeleken met twee tot drie jaar geleden is er met 254 nieuwe apothekers (tabel 2) sprake van een dubbel zo hoge instroom. Op dit moment verkeren de pas afgestudeerde apothekers nog in de luxe-situatie dat zij vrij gemakkelijk een baan kunnen vinden. Met name in de openbare farmacie gebeurt het meer dan eens dat men kan kiezen tussen verschillende vacatures. Gezien de vooruitzichten van de instroom voor de komende jaren zal deze situatie zich in snel tempo veranderen. Nieuwe marktpartijen, in het bijzonder apotheekketens, die nu nog een minder hoge populariteit bij afgestudeerde apothekers genieten, zullen hier hun voordeel mee doen.

Eigen apotheek?

Ondanks de door Minister Borst aangekondigde bezuinigingsmaatregelen hebben de meeste afgestudeerde apothekers die zich richten op de openbare farmacie nog altijd de ambitie om zelfstandig of als onderdeel van een samenwerkingsverband van apothekers een apotheek te exploiteren. Gezien de grote instroom zal dit voor veel jonge apothekers bij een ambitie blijven, tenzij in Nederland straks even vaak een apotheek in het straatbeeld opduikt als in landen als België en Frankrijk.

Eerstejaars

Qua aantallen eerstejaarsstudenten zijn de faculteiten farmacie zo langzamerhand over hun top heen. In 1995 melden zich in Groningen en Utrecht samen nog 373 studenten als eerstejaars aan. De 320 van 1998 zijn er overigens nog altijd zo'n 100 meer dan het structurele niveau waarvan sprake was aan het begin van de jaren negentig. Wat de exacte reden is voor de teruggang van het aantal aanmeldingen is niet geheel duidelijk. Mogelijk dat de berichtgeving over de apothekers in de media hierbij een rol speelt.

Tabel 1: studenten farmacie in 1998

Groningen

Utrecht

Totaal

Voor propedeuse

221

409

630

Na propedeuse

336

721

1.057

Doctorandi

106

332

438

Totaal

663

1.462

2.125

Bron: Faculteiten Farmacie

Tabel 2: met goed gevolg afgelegde examens in 1998

Groningen

Utrecht

Totaal

Propedeutisch examen

101

210

311

Doctoraal examen

60

225

285

Apothekersexamen

90

164

254

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top