Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1999-40.htm

8 okt 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 40

Op de derde dinsdag van september publiceert het Ministerie van VWS traditiegetrouw een overzicht van de ontwikkeling van de uitgaven aan gezondheidszorg en de beleidsvoornemens die dit Ministerie zich voor de komende periode gesteld heeft. Alsof het de herpositionering van een pak wasmiddel betreft, is de naam van dit overzicht de afgelopen jaren regelmatig gewijzigd. Na het "Financieel Overzicht Gezondheidszorg en Maatschappelijk welzijn", het "Financieel Overzicht Zorg" en het "Jaaroverzicht Zorg" prijkt nu de naam "Zorgnota" op de omslag. Met de naamsverandering wil VWS de overgang van financieel jaarverslag naar beleidsnotitie accentueren. Qua opzet bestaat er echter geen spectulair verschil tussen het Jaaroverzicht van het afgelopen jaar en de Zorgnota van nu.

Niet veel nieuws

Apothekers zullen in deze voor hen zo roerige tijden niet veel nieuws ontdekken in de Zorgnota. VWS resumeert kort de beleidsvoornemens die men eerder dit jaar naar buiten heeft gebracht omtrent de verhoging van de clawback, het kader voor de receptregelvergoeding en het inboeken van de stimulans in de receptregelvergoeding. In de boekhouding laat VWS echter wel ruimte over voor een herijking van de praktijkkostenvergoeding (of een overeenkomst met de KNMP als alternatief voor de genoemde maaatregelen). Door deze ruimte op de zogenaamde "aanvullende post", een soort van algemene reserve, te parkeren laat VWS zich echter niet in de kaart kijken ten aanzien van de hoeveelheid geld die hiervoor beschikbaar is.

Tussen de regels door valt nog wel te lezen dat de invoering van de poliklinische budgettering driekwart jaar zal worden uitgesteld. Oorspronkelijk had VWS het voornemen deze maatregel per 1 januari 2000 in te voeren.

Begroting 2000

VWS gaat er in haar begroting van uit dat het komend jaar de uitgaven aan farmaceutische hulp zich zullen stabiliseren ten opzichte van de uitgaven in dit jaar. Zo staat er voor 2000 ƒ 6.610 miljoen aan uitgaven farmaceutische hulp in de boeken tegenover ƒ 6.605 voor 1999. Als kanttekening kan hierbij worden geplaatst dat de uitgaven aan middelen bij hemofilie in 2000 onder het budget van de ziekenhuizen zullen worden geschoven. Desalniettemin zal duidelijk zijn dat VWS zichzelf ambitieuze doelstellingen heeft gesteld voor 2000.

Het bedrag van ƒ 6,6 miljard komt overeen met 8,8 procent van het totaal van ƒ 74,8 miljard dat begroot is voor de uitgaven aan gezondheidszorg in 2000.

Tabel 1: Begroting zorguitgaven 2000

1.

Curatieve somatische zorg

ƒ 29,5 miljard

2.

Verpleging en verzorging

ƒ 17,2 miljard

3.

Gehandicaptenzorg

ƒ 6,7 miljard

4.

Geneesmiddelen

ƒ 6,6 miljard

5.

Geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang

ƒ 6,1 miljard

6.

Beheer zorgverzekeringen

ƒ 5,5 miljard

7.

Hulpmiddelen en lichaamsmaterialen

ƒ 1,6 miljard

8.

Gezondheidsbevordering

ƒ 1,6 miljard

Totaal voor de gezondheidszorg

ƒ 74,8 miljard

Bron: Zorgnota 2000

Grafiek 1: Verdeling zorguitgaven in 2000

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top