Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1999-42.htm

22 okt 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 42

Uit de cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen blijkt dat er gedurende de eerste helft van 1999 voor bijna ƒ 50 miljoen aan aidsmiddelen verstrekt is via de openbare apotheek. Dit betreft 1,5 % van hetgeen er in deze periode in totaal aan geneesmiddelen is besteed. Er werd ruim 72.000 keer een aidsmiddel verstrekt tegen een gemiddelde kostprijs van ƒ 687. Ten opzichte van een jaar geleden is er sprake van een toename van de uitgaven aan aidsmiddelen van 11 %.

Minder aidsdiagnoses

De toename van de uitgaven aan aidsmiddelen is op het eerste gezicht niet geheel in lijn met de ontwikkeling van het aantal patiënten waarbij jaarlijks de diagnose aids vastgesteld wordt. Volgens de Stichting Aids Fonds is in 1998 114 keer de diagnose aids gesteld tegenover 304 keer het jaar daarvoor en 432 keer in 1996. De Stichting Aids Fonds geeft hier echter bij aan dat deze cijfers gèèn goed beeld geven van het aantal mensen met hiv en aids. Volgens de stichting zijn veel hiv-geïnfecteerden met de behandeling van hiv-remmers begonnen, waardoor zij geen aidsdiagnose krijgen. Het totaal aantal hiv-geïnfecteerden wordt geraamd op 8.000 tot 12.000 personen.

Patiëntengroep

Sinds 1982 is in ons land 4921 keer de diagnose aids vastgesteld. In 89 % van de gevallen betrof dit een man. Meer in het bijzonder: in 69 % van de gevallen betrof het een man met homoseksuele/biseksuele geaardheid. Hoewel bij deze groep nog altijd de meeste aidsdiagnoses gesteld worden, daalt het aandeel van deze groep binnen het totaal. Van de aidsdiagnoses die in 1998 gesteld zijn, had 48 % betrekking op een homoseksuele/biseksuele man. Ruim 60 % van de aidspatiënten verblijft in èèn van de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. 92,7 % van de uitgaven aan aidsmiddelen heeft betrekking op personen binnen de leeftijdsgroep van 20 - 64 jaar.

De meeste uitgaven zijn gemoeid met de middelen Combivir (20,5 %), Zerit (11,4 %) en Epivir (9,6 %).

Figuur 1: uitgaven aan aidsmiddelen, 1995 - 1999 (miljoenen guldens, inclusief BTW)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 2: uitgaven aan aidsmiddelen gedurende eerste helft 1999

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top