Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1999-45.htm

12 nov 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 45

Openbare apotheek leverde in 1998 ruim 6 miljoen keer een recept voor antibiotica af. Aan kosten was hiermee ruim ƒ 188 miljoen gemoeid. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.

De meest voorgeschreven antibiotica zijn amoxicilline en doxycycline (tabel 1). Deze geneesmiddelen werden in 1998 1,4 miljoen respectievelijk 1,1 miljoen keer voorgeschreven. Aan kosten is met deze twee middelen in totaal ƒ 36 miljoen gemoeid.

Antibiotica wordt relatief vaak voorgeschreven door de huisarts. 83 % van de het aantal afleveringen voor antibiotica wordt voorgeschreven door de huisarts. Het gemiddeld aandeel van alle geneesmiddelen die via de huisarts worden voorgeschreven ligt op 78 %. 12 % van de antibioticarecepten komen van de specialist, terwijl het gemiddelde aandeel van specialistenvoorschriften via de openbare apotheek 17 % is.

Seizoenspatroon

In 1998 werden de meeste antibiotica verstrekt in de maanden maart en december (figuur 1). Het minst werd er afgeleverd in de vakantiemaanden juli en augustus. Dit seizoenspatroon lijkt op het normale patroon van het aantal geneesmiddelenverstrekkingen per maand. De maanden mei en december waren voor de Nederlandse apotheken de drukste maanden in 1998. In augustus werd de apotheek het minst bezocht.

Figuur 1: index totaal aantal geneesmiddelenverstrekkingen en aantal verstrekkingen antibiotica per maand 1998, gecorrigeerd voor het aantal werkdagen per maand (gemiddelde maand = 100)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Tabel 1: Top 5 meest voorgeschreven antibiotica 1998

Geneesmiddel

Voorschriften

Vergoeding

1

AMOXICILLINE

1.449.000

ƒ 19,7 miljoen

2

DOXYCYCLINE

1.147.000

ƒ 16,3 miljoen

3

AMOXICILLINE MET ENZYMREMMER

499.000

ƒ 22,3 miljoen

4

CLARITROMYCINE

379.000

ƒ 20,5 miljoen

5

TRIMETHOPRIM

340.000

ƒ 1,4 miljoen

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top