Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1999-48.htm

3 dec 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 48

De openbare apotheek leverde in de eerste negen maanden van dit jaar voor ƒ 284 miljoen aan antilipaemica af. Hiermee waren in totaal 1,7 miljoen voorschriften gemoeid. Dit blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Antilipaemica worden toegepast bij hyperlipidemie. De meest voorgeschreven geneesmiddelen binnen de totale groep van antilipaemica zijn de statines. Met deze middelen was gedurende de eerste drie kwartalen van 1999 in totaal ƒ 270 miljoen aan kosten gemoeid (1,6 miljoen voorschriften). De belangrijkste statines zijn Simvastatine (Zocor en Bozara) en Atorvastatine (Lipitor) (tabel 1). Beiden behoren tot de top 10 van geneesmiddelen waarmee de meeste kosten gemoeid zijn.

Het gebruik van antilipaemica is de afgelopen jaren fors gestegen. Wanneer men de kosten van antilipaemica die gedurende de eerste negen maanden van dit jaar gemaakt zijn worden omgerekend naar jaarbasis komt men uit op een totaal bedrag aan kosten van ƒ 379 miljoen voor 1999. De totale kosten voor deze groep geneesmiddelen was in 1997 nog ƒ 265 miljoen (figuur 1). Met name het in 1997 geïntroduceerde geneesmiddel Lipitor draagt bij aan de kostenstijging van de antilipaemica.

Tabel 1: top 5 meest voorgeschreven antilipaemica, periode januari - september 1999

Geneesmiddel

Merknamen

Voorschriften

Kosten

Kosten per voorschrift

1

Simvastatine

Zocor, Bozara

895.400

ƒ 160,6 miljoen

ƒ 161

2

Atorvastatine

Lipitor

361.100

ƒ 82,9 miljoen

ƒ 218

3

Pravastatine

Selektine

209.100

ƒ 36,2 miljoen

ƒ 162

4

Fluvastatine

Lescol, Canef

96.100

ƒ 11,7 miljoen

ƒ109

5

Gemfibrozil

Lopid

72.800

ƒ 8,3 miljoen

ƒ 101

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 1: kosten antilipaemica per jaar, miljoenen guldens

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top