Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 1999-49.htm

10 dec 1999, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 134 Nr 49

Na een verlaging van de geneesmiddelenprijzen aan het begin van dit jaar door de invoering van de nieuwe GVS-limieten (per 1 februari) en door de herijking van de maximumprijzen (per 1 maart), zijn de prijzen van geneesmiddelen de afgelopen maanden weer gestegen. In december ligt het prijsniveau van geneesmiddelen 1,3 % hoger dan de prijzen in maart 1999 (figuur 1). In maart begaven de geneesmiddelenprijzen zich rond het historische dieptepunt van ruim 15 % onder het niveau van voor de invoering van de Wet Geneesmiddelenprijzen.

Prijsstijgers en prijsdalers

De belangrijkste kostenstijgers zijn Tolterodine en Zocor (tabel 1). De prijs van het geneesmiddel Tolterodine 1 mg steeg in september met maar liefst met 198 %. Deze stijging leidt tot een kostenverhoging van ƒ 7,4 miljoen op jaarbasis. De prijsstijging van Zocor 10 mg leidt tot een kostenverhoging van ƒ 3,0 miljoen op jaarbasis.

Naast prijsstijgers zijn er ook prijsdalers. Met name de geneesmiddelen Augmentin en Duspatal zijn belangrijke prijsdalers in de periode maart - december 1999 (tabel 2).

Figuur 1: prijsontwikkeling van het bestaande geneesmiddelenpakket
            (mei 1996 - december 1999)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Tabel 1: Top 5 Kostenstijging door prijsstijging in de periode maart - december 1999

Geneesmiddel

Merknaam

Kostenstijging op jaarbasis

Stijging %

1

Tolterodine tablet omhuld 1mg

Detrusitol

ƒ 7,4 miljoen

198,1

2

Simvastatine tablet 10mg

Zocor, Bozara

ƒ 3,0 miljoen

30,0

3

Simvastatine tablet 20mg

Zocor, Bozara

ƒ 2,4 miljoen

1,6

4

Amlodipine tablet 5mg

Norvasc

ƒ 2,3 miljoen

7,6

5

Enalapril tablet 10mg

Renitec

ƒ 2,1 miljoen

5,6

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Tabel 2: Top 5 Kostendaling door prijsdaling in de periode maart - december 1999

Geneesmiddel

Merknaam

Kostendaling op jaarbasis

Daling %

1

Amoxicilline/clavulaanzuur tablet 500/125mg

Augmentin

ƒ 5,9 miljoen

30,7

2

Mebeverine capsule mga 200mg

Duspatal

ƒ 5,2 miljoen

40,6

3

Ranitidine tablet 150mg

Zantac

ƒ 3,8 miljoen

6,6

4

Salbutamol inhalatiepoeder 400ug

Ventolin

ƒ 2,8 miljoen

16,9

5

Salbutamol inhalatiepoeder 400ug/do

Ventolin

ƒ 2,0 miljoen

16,2

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top