Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2000-10.htm

3 oktober 2000, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 135 Nr 10

In 1999 is het gebruik van de anticonceptiepil met 2,3% toegenomen. Dit volgt uit de onderzoekscijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). In totaal ging de pil 3,8 miljoen keer over de apotheekbalie (tabel 1). De vergoeding voor de apotheek meegerekend is hier een bedrag van ƒ 162 miljoen (incl. BTW) mee gemoeid. Onlangs liet de voorzitter van het College voor Zorgverzekeringen, de vroegere Ziekenfondsraad, zich ontvallen er voorstander van te zijn om de pil - als zijnde een niet medisch noodzakelijk middel - te schrappen uit het ziekenfondspakket om zo financiële ruimte te creëren voor de bekostiging van nieuwe geneesmiddelen.

Derdegeneratiepil

Mycrogynon® 30 en Marvelon® zijn veruit het meest populair onder de pilgebruiksters. Deze twee merken zijn samen goed voor bijna de helft van het totale pilgebruik.

Het afgelopen jaar is er nogal wat publiciteit geweest rond het gebruik van de zogeheten 3e generatiepil. Bij jonge vrouwen die voor het eerst aan de pil gaan, brengt het gebruik van deze 3e generatiepillen een verhoogd risico op trombose met zich mee. Tot deze categorie behoren middelen als Marvelon, Mercilon® en Femodeen®. De SFK stelt vast dat de negatieve publiciteit rond de derdegeneratiepil vooralsnog een beperkt effect heeft gehad op de vraag naar deze pillen. Het gebruik van deze anticonceptiva nam met nauwelijks 1% af. Bij vrouwen in de leeftijdsgroep van 15-20 jaar bedraagt de teruggang 12,4%.

Een opvallende daling doet zich voor ten aanzien van het gebruik van parallelgeïmporteerde anticonceptiva. In 1998 werd 21% van de gebruikte pillen nog parallel geïmporteerd. In 1999 daalde dit aandeel tot 16%.

Ruim 2 miljoen pilgebruiksters

De SFK registreert dat in 1999 1,9 miljoen vrouwen de pil via de openbare apotheek verstrekt hebben gekregen. Als de vrouwen die de pil via de apotheekhoudende huisarts betrekken hieraan worden toegevoegd, volgt dat Nederland 2,1 miljoen pilgebruiksters telt.

Hiervan valt 99% binnen de leeftijdsgroep van 15-54 jaar (figuur 1). Van alle vrouwen in deze leeftijdsgroep is 45% aan de pil. Van de vrouwen in de leeftijd van 15 tot en met 34 jaar gebruikt 61% de anticonceptiepil.

Tabel 1: Top-10 hormonale anticonceptiva via openbare apotheek in 1999

Merk

Stofnaam

Aantal voorschriften

Ontwikkeling 1998-1999

1

Microgynon® 30

oestrogeen met levonorgestrel

1.128.000

10,8%

2

Marvelon®

oestrogeen met desogestrel

710.000

- 4,9%

3

Trigynon®

oestrogeen met levonorgestrel

300.000

- 1,3%

4

Mercilon®

oestrogeen met desogestrel

233.000

0,0%

5

Femodeen®

oestogeen met gestodeen

221.000

3,2%

6

Stederil® 30

oestrogeen met levonorgestrel

208.000

- 2,2%

7

Trinordiol®

oestrogeen met levonorgestrel

168.000

- 7,2%

8

Depo provera® 150mg/ml

medroxyprogesteron

108.000

6,4%

9

Ministat®

oestrogeen met lynestrenol

102.000

- 3,3%

10

Microgynon® 50

oestrogeen met levonorgestrel

100.000

- 0,1%

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 1: gebruik van de pil in 1999 naar leeftijdsgroep

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top