Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2000-19.htm

5 december 2000, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 135 Nr 19

Nederlanders hebben in 1999 ƒ 7,1 miljard (incl. BTW) besteed aan farmaceutische hulp. Dit is ƒ 700 miljoen (incl. BTW) meer dan in 1998. Van de toename van ƒ 700 miljoen heeft ƒ 570 miljoen betrekking op de kosten van geneesmiddelen. Hoewel de overheid in 1999 een aantal concrete besparingsmaatregelen heeft doorgevoerd, zoals de aanscherping van de vergoedingslimieten binnen het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) en de verhoging van het 'claw back'-percentage (het kortingspercentage dat apothekers verplicht moeten doorberekenen in de geneesmiddelenprijzen), is de uitgavengroei van dezelfde orde als het daaraan voorafgaande jaar.

Apotheekvergoeding

De toename van de vergoeding voor apothekers en apotheekhoudende huisartsen van  ƒ 130 miljoen (incl. BTW) houdt verband met een hogere stimulansopbrengst, meer voorschriften en een hogere receptregelvergoeding. Met ingang van dit jaar is de stimulansopbrengst, de beloning voor het afleveren van goedkopere generieke (merkloze) geneesmiddelen en parallel geïmporteerde geneesmiddelen, in mindering gebracht op de receptregelvergoeding. Daarnaast is de receptregelvergoeding per 1 januari van dit jaar gecorrigeerd voor het stijgend aantal voorschriften.

Top-10 goed voor de helft

Van de totale toename van de geneesmiddelenkosten is ongeveer de helft toe te schrijven aan tien geneesmiddelen (tabel 1). In absolute zin levert de maagzuurremmer omeprazol (Losec®) de grootste bijdrage aan de kostenstijging. Bij openbare apotheken steeg de omzet van dit middel met ƒ 61 miljoen van ƒ 343 miljoen naar ƒ 404 miljoen (incl. BTW). Losec is en blijft hiermee het geneesmiddel waarmee in Nederland de grootste omzet gemoeid is. De stijging is vooral toe te schrijven aan het nog steeds toenemend gebruik van dit middel. Het aantal voorschriften voor Losec steeg met 16%.

Atorvastatine (Lipitor®), een cholesterolverlager die sinds 1997 in ons land verkrijgbaar is, volgt omeprazol op de voet met een omzettoename van ƒ 49 miljoen. In relatieve zin is deze toename spectaculairder. De uitgaven voor dit middel stegen in een jaar met 74%.

Het toenemend gebruik van het antidepressivum Paroxetine (Seroxat®) is evenzeer opvallend. Doordat niet alleen het aantal voorschriften voor Seroxat is toegenomen (27%), maar er per voorschrift eveneens grotere hoeveelheden worden verstrekt stegen de kosten bij dit middel met 36% ofwel ƒ 30 miljoen.

Dalers

Tegenover de grootste omzetstijgers steekt het rijtje dalers schril af. Bovenaan staat urofollitropine (Metrodin®) een middel dat onder meer bij IVF-behandeling wordt gebruikt.. Sinds het eerste kwartaal van 1999 neemt het gebruik hiervan drastisch af ten faveure van follitropine alfa (Gonal F®) en follitropine beta (Puregon®). In de loop van 1999 is Metrodin uit de handel genomen. De uitgaven voor Metrodin daalden met ƒ 10,5 miljoen, de uitgaven voor Gonal F en Puregon stegen met respectievelijk ƒ 24,7 miljoen en ƒ 13,9 miljoen.

Bij ranitidine daalden de kosten met de 10,3 miljoen gulden door een verdere toename van het gebruik van generiek.

Prijsverlagingen bij Zocor® leiden tot een kostendaling van ƒ 5,0 miljoen.

Tabel 1: Top-10 toename geneesmiddelenkosten via openbare apotheek

Stof

Merknamen

Toename 

(ƒ, incl. BTW)

Toename (%)

1.

A02BC01 Omeprazol

Losec®

60,8 miljoen

18

2.

C10AA05 Atorvastatine

Lipitor®

49,4 miljoen

74

3.

N06AB05 Paroxetine

Seroxat®

29,5 miljoen

36

4.

G03GA05 Follitropine Alfa

Gonal F®

24,7 miljoen

9087

5.

L03AB07 Interferon bèta-1a

Avonex®, Rebif®

17,9 miljoen

169

6.

J05AF30 Combinatiepreparaten

Combivir®

14,1 miljoen

162

7.

G03GA06 Follitropine Beta

Puregon®

13,9 miljoen

258

8.

N05AH03 Olanzapine

Zyprexa®

12,6 miljoen

66

9.

A02BC02 Pantoprazol

Pantozol®

12,1 miljoen

72

10.

R03BA05 Fluticason

Flixotide®

10,4 miljoen

17

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top