Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2000-20.htm

19 mei 2000, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 135 Nr 20

De artsenijbereidkunde trekt veel apothekersassistenten naar de opleidingen. Die opleidingen spelen daarop in door bereidingen te laten zien tijdens open dagen en trekken zo volgens sommigen de verkeerde scholieren. Het geven van voorlichting over geneesmiddelen en geneesmiddelengebruik wordt door hen belangrijker geacht dan bereiden. Bovendien neemt het aandeel van de magistrale receptuur de laatste jaren gestaag af.

Meer bereidingen

Toch blijkt uit gegevens van de Stichting Farmaceutische Kengetallen, dat het aandeel wellicht als percentage van het totaal afneemt, maar dat in absolute getallen de eigen bereiding het veld nog niet ruimt. In 1998 werden 7,3 miljoen voorschriften verwerkt als magistrale receptuur. In 1999 was dat aantal 7,4 miljoen. Een deel daarvan betreft de declaratie van (halffabrikaten van) eigen bereidingen die elders zijn ingekocht en die dus feitelijk niet zelf bereid zijn. De omvang van dit deel is niet exact vast te stellen, maar de tendens lijkt duidelijk.

Opvallend is, dat de kosten van de eigen bereiding naar verhouding laag zijn. Bij een aandeel in het aantal voorschriften van 6,2% is het aandeel in de kosten slechts 1,6%.

De apotheek bereidt dus nog wel degelijk en doet dat blijkbaar voordelig. Voor die voordelige regels worden echter wel hoge praktijkkosten gemaakt. Wie volgens de Nederlandse Apotheek Norm wil bereiden moet investeren in apparatuur en personeel. Een investering die met de eigen bereiding zelf niet wordt terugverdiend.

Tariefsysteem

Bij receptgeneesmiddelen die vallen binnen het kader van de Wet Tarieven Gezondheidszorg (WTG) mag de apotheek alleen een vast bedrag per verstrekking in rekening brengen ongeacht de prijs en de aard van het afgeleverde geneesmiddel. Momenteel bedraagt deze vaste receptregelvergoeding ƒ 11,85. De extra (praktijk)kosten voor de eigen bereidingen worden binnen dit tariefsysteem gedekt door de receptregels die een geringere inspanning van de apotheek vergen. Daarmee klopt het totale plaatje redelijk, maar zal het weghalen van het 'eenvoudige werk' uit de apotheek de doodssteek voor de magistrale receptuur betekenen en daarmee voor de zorg op maat die gevonden wordt in de eigen bereidingen.

Meest voorkomende bereidingen

De top-10 telt bereidingen als vitamine K (sinds het verdwijnen van het handelsproduct Konakion® niet meer als zodanig te koop), prednisolon bij astmatische aandoeningen in sterktes die niet door de industrie gemaakt worden en een aantal huidproducten (vaseline bevattend, hydrocortisonpreparaten) die op maat voor de patiënt gemaakt worden (tabel 1).

Tabel 1: Top-10 meest voorkomende eigen bereidingen* 1999

Aantal 

Voorschriften

1.

Hoestmiddelen

585.000

2.

Vitamine K

137.000

3.

Lidocainepreparaten

137.000

4.

Vaseline e.d. verwerkt in preparaten

124.000

5.

Natriumfluoride (als mondspoeling)

106.000

6.

Hydrocortison bevattende preparaten

101.000

7.

Xylometazoline

97.000

8.

Chloorhexidine bevattende producten

94.000

9.

Prednisolon

90.000

10.

Triamcinolon

83.000

* Bereidingen die met een artikelnummer zijn opgenomen in de G-Standaard

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top