Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2000-25.htm

23 juni 2000, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 135 Nr 25

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telt Nederland momenteel 2.155.000 65-plussers. Dit komt overeen met 13,6% van de Nederlandse bevolking. In 10 jaar tijd zal het aantal 65-plussers met 310.000 personen toenemen. Deze ontwikkeling draagt bij aan een verdere stijging van de geneesmiddelenuitgaven gedurende de komende jaren. Personen in deze hogere leeftijdscategorie gebruiken immers drie keer zo veel geneesmiddelen als gemiddeld.

Uitgaven per persoon

In 1999 verstrekten de openbare apotheken in ons land voor ƒ 6,24 miljard (excl. BTW) aan geneesmiddelen. Hierbij zijn alleen de geneesmiddelen in beschouwing genomen die in aanmerking komen voor vergoeding volgens het wettelijk verzekerde geneesmiddelenpakket. Van alle Nederlanders maken 14.250.000 personen gebruik van de openbare apotheek. De overige landgenoten, een kleine 10% van de totale bevolking, is voor de geneesmiddelenvoorziening aangewezen op apotheekhoudende huisartsen. De personen die gebruikmaken van de openbare apotheek hebben in 1999 gemiddeld ƒ 438 per persoon aan geneesmiddelen besteed. Ten opzichte van 1998 betreft dit een toename van 8,4%. Bij de ouderen van 65 jaar of ouder zijn de gemiddelde uitgaven per persoon in 1999 opgelopen van 1.140 gulden tot ƒ 1235 (figuur 1).

2 voorschriften per maand

De hogere geneesmiddelenuitgaven bij 65-plussers zijn vrijwel èèn op èèn gerelateerd aan het hogere geneesmiddelengebruik in deze leeftijdscategorie. Gemiddeld krijgen personen van 65 jaar of ouder 24 keer per jaar een geneesmiddel voorgeschreven, ofwel gemiddeld 2 keer per maand (figuur 2). Bij personen die jonger zijn dan 65 jaar constateert de Stichting Farmaceutische Kengetallen een gemiddeld aantal van 5,8 voorschriften per persoon per jaar.

Meeste geld

Van de ƒ 2,37 miljard die ouderen in 1999 in de apotheek hebben uitgegeven aan geneesmiddelen, is het meeste geld besteed aan middelen tegen overtollig maagzuur, cholesterolverlagers en middelen bij hoge bloeddruk. De absolute topper is het middel omeprazol (Losec®) waaraan 65-plussers ƒ 190 miljoen hebben besteed. Dit middel wordt gevolgd door simvastatine (Zocor®) met ƒ 100 miljoen en enalapril/enalaprilaat (Renitec®) met ƒ 84 miljoen.

Tot de meest gebruikte geneesmiddelen bij ouderen behoren het slaapmiddel temazepam (1,3 miljoen voorschriften), de bloedverdunner acetylsalicylzuur (1,2 miljoen voorschriften), de pijnstiller paracetamol (1,2 miljoen voorschriften), de plaspil furosemide (1,1 miljoen voorschriften) en het kalmeringsmiddel oxazepam (1,1 miljoen voorschriften).

Figuur 1: geneesmiddelenuitgaven (in ƒ, excl. BTW) per persoon per leeftijdsgroep in 1999

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 2: aantal voorschriften per persoon per leeftijdsgroep in 1999

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top