Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2000-28.htm

14 juli 2000, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 135 Nr 28

De prijzen van geneesmiddelen zijn gedurende de eerste helft van dit jaar licht gedaald. Het gemiddelde prijspeil daalde met ongeveer een half procent (figuur 1). De prijzen van geneesmiddelen liggen nu 15,3% onder het niveau van mei 1996, de maand voorafgaand aan de invoering van de Wet op de Geneesmiddelenprijzen. Historisch gezien is het prijspeil van geneesmiddelen niet zo laag geweest. Bij het huidige consumptieniveau scheelt dit prijsverschil zo'n 800 miljoen gulden op de jaarlijkse geneesmiddelenuitgaven.

Wet op de geneesmiddelenprijzen

De Wet op de geneesmiddelenprijzen regelt dat de geneesmiddelenprijzen in ons land zijn gemaximeerd op het gemiddelde prijsniveau in de landen om ons heen: België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Tweemaal per jaar worden deze maximumprijzen door het Ministerie van Volksgezondheid geactualiseerd op basis van recente prijsinformatie vanuit de ons omringende landen. De laatste herijking vond plaats in april. Deze herijking is de belangrijkste verklaring voor de marginale prijsdaling. In oktober zullen de maximumprijzen van geneesmiddelen opnieuw worden bijgesteld.

Claw back

De daling van de geneesmiddelenprijzen zoals bepaald door de geneesmiddelenfabrikanten komt bovenop de prijsdaling die voortvloeit uit de 'claw back'-maatregel. Deze prijsregelgeving heeft niet betrekking op de geneesmiddelenfabrikanten, maar op de apotheekhoudenden. De 'claw back'-maatregel bepaalt dat de apothekers verplicht een korting van 6,82% moeten doorberekenen aan de patiënt ter verrekening van de door hen gerealiseerde inkoopvoordelen. Vorig jaar was deze verplichte korting nog gesteld op 3,5%.

Geremde groei

De daling van de geneesmiddelenprijzen remt de uitgavengroei in belangrijke mate. Desondanks blijven de uitgaven aan receptgeneesmiddelen toenemen. Gedurende de eerste maanden van het jaar 2000 signaleerde de Stichting Farmaceutische Kengetallen een toename van de kosten aan receptgeneesmiddelen van 7,2%.

Figuur 1: prijsontwikkeling receptgeneesmiddelen (Wet Tarieven Gezondheidszorg) van mei 1996 tot juli 2000)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top