Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / Incontinentiemateriaal via de apotheek

Incontinentiemateriaal via de apotheek

20 oktober 2000, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 135 Nr 42

Kosten marginaal gestegen

Via de openbare apotheek is in 1999 voor ƒ 140 miljoen (verkoopprijs exclusief BTW) aan incontinentiemateriaal afgeleverd. Dit blijkt uit de recente cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. Ten opzichte van 1999 zijn de kosten marginaal gestegen. Deze kostenstijging is volledig terug te voeren op het gestegen gebruik. De gemiddelde kosten per verstrekking zijn het afgelopen jaar wederom gedaald. Dit hangt onder meer samen met de korting die apothekers doorberekenen aan zorgverzekeraar. In de praktijk kan deze korting oplopen tot zo'n 15% van de verkoopprijs. Op macroniveau gaat het hierbij om een bedrag van ƒ 25 miljoen.

Kosten per verstrekking gedaald

In totaal werd er in 1999 drie miljoen keer een incontinentieartikel verstrekt via de openbare apotheek. Per keer werden er gemiddeld 62 stuks afgeleverd, waardoor het totale aantal verstrekte verbanden, slips en onderleggers uitkomt op 187 miljoen stuks. Een verstrekking kost gemiddeld ƒ 47,- (ƒ 0,76 per stuk). Incontinentiematerialen zijn zogenaamde machtigingsartikelen. Dit houdt in dat de gebruiker de kosten vergoed krijgt wanneer de zorgverzekeraar hiervoor toestemming geeft. Per drie maanden worden per persoon maximaal 455 inlegluiers, luierbroeken of onderleggers vergoed. Dit komt neer op maximaal 5 stuks per dag. Deze regeling beoogt het dubbele gebruik van incontinentiematerialen (bijvoorbeeld een onderlegger en een luier tegelijkertijd) tegen te gaan. Alhoewel de kosten per verstrekking het afgelopen jaar zijn gedaald, zijn de totale uitgaven voor incontinentiematerialen gestegen. Dit komt vooral door het toegenomen gebruik dat voor een deel door demografische ontwikkelingen kan worden verklaard.

Absorptievermogen

Incontinentiemateriaal bestaat in verschillende absorptieklassen: licht, matig, zwaar en extra zwaar absorberend. Er is ook incontinentiemateriaal dat niet absorbeert. Een voorbeeld hiervan is een onderlegger ter bescherming van het matras. De varianten licht en matig absorberend worden door de openbare apotheek het meest afgeleverd. 73% van de verstrekkingen in 1999 betreft deze categorie (figuur 1).

Ouderen en ziekenfondspatiënten

Het zijn voornamelijk ouderen die incontinentiematerialen gebruiken. 77 % van alle verstrekkingen in 1999 was bestemd voor personen van 65 jaar of ouder. Meer dan 79 % van al het door de openbare apotheek afgeleverde incontinentiemateriaal wordt verstrekt aan ziekenfondspatiënten. Bij geneesmiddelen ligt de verhouding tussen het gebruik door de ziekenfondspatiënten en het gebruik door particulier verzekerden op 68% versus 32%. Het geringere particuliere aandeel bij hulpmiddelen zou erop kunnen duiden dat particulier verzekerden meer gebruik maken van andere distributiekanalen, zoals verzendhuizen. Tot op heden zijn hierover op landelijk niveau geen betrouwbare cijfers beschikbaar.

Figuur 1: verstrekkingen incontinentiemateriaal naar absorptievermogen
             Cijfers openbare apotheek in 1999

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top