Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2000-45.htm

11 oktober 2000, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 135 Nr 45

Wereldwijd zijn er 35 miljoen mensen met HIV en aids. In de Afrikaanse landen is de verspreiding van HIV en aids met 25 miljoen geïnfecteerden het meest dramatisch. De Verenigde Naties verwacht dat in de landen ten zuiden van de Sahara van de jongeren die nu 15 jaar zijn èèn op de drie aan aids zal sterven.

Het aantal mensen met HIV en aids wordt in West-Europa op 500.000 geschat. Meer dan 200.000 keer is daadwerkelijk de diagnose aids gesteld. Dit is het vaakst gebeurd in Spanje (55.000 keer), Frankrijk (50.000 keer) en Italië (44.000 keer).

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is in Nederland zo'n 6.000 keer de diagnose aids afgegeven bij in totaal 13.000 HIV-geïnfecteerden. In ons land zijn inmiddels 3900 personen aan aids overleden.

Uitgaven stabiliseren

De uitgaven aan aids-middelen die via de openbare apotheek worden verstrekt, lijken zich te stabiliseren. Naar verwachting zal er in het jaar 2000 ƒ 105 miljoen aan direct werkende antivirale middelen (ATC J05A) worden besteed. Dit is ƒ 4 miljoen meer dan in 1999 (figuur 1).

In 1999 namen de uitgaven aan aids-middelen in de openbare apotheek nog met 15% toe. Het vorig jaar werd er 151.000 keer een aids-middel door openbare apotheken verstrekt tegen een gemiddelde kostprijs van ƒ 669,-.

Gebruikskarakteristieken

Van de aids-middelen die via de openbare apotheek worden gebruikt is 48% voorgeschreven door een huisarts. 40% van de gebruikers bevindt zich in de leeftijdsgroep van 21 tot en met 40 jaar, terwijl 43% behoort tot de categorie van 41 tot en met 64 jaar. Bijna de helft van alle gebruikers verblijft in de regio Amsterdam.

Op dit moment wordt het meeste geld besteed aan de middelen Combivir® (22,9%), Zerit® (9,8%), Viramune® (9,2%), Epivir® (9,1%) en Viracept® (8,2%)(figuur 2).

Figuur 1: uitgaven aan aidsmiddelen via openbare apotheken, 1995 - 2000 (miljoenen guldens)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 2: uitgaven aan aidsmiddelen gedurende eerste helft van 2000

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top