Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2000-51.htm

22 december 2000, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 135 Nr 51/52

Per 1 januari a.s. gaat de receptregelvergoeding die openbare apotheken in rekening mogen brengen bij het afleveren van receptgeneesmiddelen omhoog. Het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) heeft het (maximum)tarief met 60 cent opwaarts bijgesteld van ƒ 11,85 naar ƒ 12,45. De gemiddelde apotheek zal als gevolg van deze verhoging de apotheekinkomsten met ƒ 40.000,- zien toenemen.

Trendmatige bijstelling

De verhoging van de receptregelvergoeding heeft allereerst te maken met de trendmatige bijstelling die jaarlijks wordt toegepast. Dit houdt in dat de vergoeding voor apotheekpraktijkkosten en het door de overheid vastgestelde norminkomen voor de apotheker wordt gecorrigeerd voor prijsontwikkelingen. Voor het jaar 2001 is rekening gehouden met een prijsmatige correctie van +3%.

Daarnaast wordt de receptregelvergoeding ook in kwantitatieve zin - op grond van de ontwikkeling van het aantal receptregels - bijgesteld. Bij een stijgend aantal receptregels wordt de apotheekvergoeding per receptregel verlaagd. De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) heeft geconstateerd dat er in 2000 3,5% meer receptgeneesmiddelen zijn verstrekt dan een jaar geleden. Op grond van deze waarneming heeft het CTG de rekennorm verhoogd van 72.100 receptregels naar 73.600 receptregels. In aansluiting op het meerjarenaccoord dat de Minister van Volksgezondheid in 1999 met de KNMP, de beroepsorganisatie van apothekers, heeft gesloten, houdt het CTG bij de doorberekening van de stijging van het aantal verstrekte receptgeneesmiddelen rekening met de extra praktijkkosten die hiermee samenhangen.

Tweede tranche

In het genoemde meerjarenaccoord is verder bepaald dat apothekers in de periode 2000 tot en met 2002 een stapsgewijze verhoging van de receptregelvergoeding tegemoet kunnen zien in ruil voor het kortingspercentage van 6,82% dat zij sinds 1 januari 2000 moeten doorberekenen in de prijzen van de receptgeneesmiddelen. Na de eerste verhoging per 1 januari 2000, volgt per 1 januari 2001 de tweede tranche. Het gaat hierbij om ongeveer 30 cent per receptregel.

Apotheekvergoeding

Met ingang van het komend jaar is de receptregelvergoeding gebaseerd op een kostenvergoeding van ƒ 733.154 per apotheekpraktijk. Van dit totaalbedrag heeft ruim 57% betrekking op personeelskosten. Het norminkomen voor de apotheker is verhoogd tot ƒ 191.736. Het norminkomen is gebaseerd op een maandsalaris van ƒ 11.200. Naast salaris omvat het norminkomen ook zaken als pensioenvoorziening, invaliditeitsvoorziening en ziektekostenverzekering.

Figuur 1: ontwikkeling receptregelvergoeding 1991-2001 (ƒ)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top