Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2001-03.htm

19 januari 2001, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 136 Nr 3

De afgelopen jaren leverden de openbare apotheken in toenemende mate merkloze receptgeneesmiddelen af. Deze zijn doorgaans goedkoper dan orginele merkgeneesmiddelen. Het prijsverschil tussen generieke (merkloze) geneesmiddelen en de orginele specialités is de afgelopen jaren echter wel aanzienlijk teruggelopen van gemiddeld 20% vijf jaar geleden tot gemiddeld 6% nu. Van alle voorverpakte geneesmiddelen die op dit moment via de openbare apotheek worden verstrekt is 42,9% merkloos. In 57,1% van alle gevallen wordt er een merkgeneesmiddel afgeleverd. Hierbij dient te worden aangetekend dat een deel van de merkgeneesmiddelen als parallelimport wordt verkregen (7,8% van het totaal).

Opvallende toename

In de loop van het jaar 2000 lijkt de dalende tendens bij het marktaandeel van specialités te zijn omgebogen in een licht stijgende tendens. Deze beweging is opvallend in een tijd dat apothekers en artsen zich steeds nadrukkelijker toeleggen op een doelmatig geneesmiddelengebruik. Bij nadere analyse blijkt deze ontwikkeling vooral te worden bepaald door de komst van nieuwe geneesmiddelen. Met name de introductie van de pijnstiller Vioxx® is in dit opzicht van belang.

Explosieve groei

De pijnstiller Vioxx is begin 2000 door geneesmiddelenfabrikant MSD in ons land op de markt gebracht. Vanaf april 2000 komt het middel ook voor vergoeding via de zorgverzekeraar in aanmerking. Voor de Vioxx-tablet met sterkte 12,5mg geldt weliswaar een patiëntenbijdrage in het kader van het Geneesmiddelenvergoedinssysteem, maar deze tablet wordt in de praktijk nauwelijks verstrekt. Bij 97% wordt er gekozen voor de volledig vergoede tablet met sterkte 25mg. Het middel rofecoxib is gericht op de bestrijding van pijn bij artrose van heup- en kniegewrichten. Voor de komst van rofecoxib werden patiënten met artrose vooral behandeld met paracetamol als pijnbestrijder en ontstekingsremmers als diclofenac en ibuprofen. Hoewel de toegevoegde waarde van het aanmerkelijk duurdere Vioxx (gemiddelde kosten ƒ 54 per verstrekking) door sommigen in twijfel wordt getrokken, verovert het middel razendsnel marktterrein. In het derde kwartaal van het jaar 2000 werd Vioxx al 100.000 keer via de openbare apotheek verstrekt. De omzet nam in het betreffende kwartaal overigens nog steeds van maand tot maand toe. In 83% van alle gevallen werd de pijnstiller gebruikt op voorschrift van de huisarts. Met de 100.000 verstrekkingen in het derde kwartaal van 2000 is een totaalbedrag (exclusief de vaste receptregelvergoeding voor de apotheek) van ƒ 5,4 miljoen gemoeid. Op de lijst van kostenstijgers passeert Vioxx momenteel zelfs bekende hardlopers als de maagzuurremmer omeprazol (Losec®) en de cholesterolverlager atorvastatine (Lipitor®

Figuur 1: aantal keren dat Vioxx® verstrekt is via de openbare apotheek in 2000

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top