Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2001-17.htm

27 april 2001, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 136 Nr 17

Op het ogenblik wonen er in Nederland 2.185.000 personen van 65 jaar of ouder. Dit aantal komt overeen met 13,7% van de totale bevolking. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zal het aantal ouderen in ons land in het jaar 2010 zijn toegenomen tot 2.466.000 personen. Dit zijn 281.000 personen meer dan nu. Onderzoek door de Stichting Farmaceutische Kengetallen wijst uit, dat de vergrijzing van de Nederlandse bevolking leidt tot een jaarlijkse stijging van de uitgaven aan farmaceutische hulp van 0,6%. Nederlanders van 65 jaar of ouder gebruiken ongeveer drie keer zo veel geneesmiddelen als de gemiddelde Nederlander. Bij personen van 75 jaar of ouder loopt het consumptiepatroon zelfs op tot bijna vier keer het niveau van de gemiddelde Nederlander.

Drie geneesmiddelen per dag

De gemiddelde Nederlander kreeg het afgelopen jaar 8,4 keer een geneesmiddel verstrekt via de openbare apotheek. Bij een gemiddelde prijs van ruim ƒ 56 per geneesmiddel leidde dit in 2000 tot een totaal aan geneesmiddelenuitgaven van ƒ 473 per persoon.

Het hogere geneesmiddelengebruik bij ouderen vertaalt zich in navenant hogere geneesmiddelenuitgaven. Bij ouderen in de leeftijdscategorie van 65 tot 75 jaar kwamen de gemiddelde uitgaven per persoon uit op ƒ 1.167. Bij personen van 75 jaar en ouder was dit ƒ 1.524. De gemiddelde 65-plusser gebruikt dagelijks drie verschillende geneesmiddelen.

Veelgebruikte geneesmiddelen

Van de ƒ 6.813 miljoen die in 2000 aan geneesmiddelen is besteed in de openbare apotheken heeft 38% betrekking op patiënten van 65 jaar of ouder. Het gaat hierbij om een bedrag van ƒ 2.584 miljoen.

Bij ouderen is het meeste geld gemoeid met middelen tegen overtollig maagzuur, cholesterolverlagers en middelen bij hoge bloeddruk. Absolute topper is het middel omeprazol (Losec®), waaraan ƒ 221 miljoen is besteed door personen uit de desbetreffende leeftijdscategorie. Dit middel wordt gevolgd door simvastatine (Zocor®) met ƒ 103 miljoen en enalapril/enalaprilaat (Renitec®) met ƒ 60 miljoen.

Tot de meest gebruikte geneesmiddelen bij ouderen behoren het slaapmiddel temazepam (1,3 miljoen voorschriften), de bloedverdunner acetylsalicylzuur (1,3 miljoen voorschriften), het kalmeringsmiddel oxazepam (1,1 miljoen voorschriften), de plaspil furosemide (1,1 miljoen voorschriften) en de pijnstiller paracetamol (1,1 miljoen voorschriften).

Figuur 1: geneesmiddelengebruik naar leeftijd in 2000 (in aantal voorschriften)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 2: geneesmiddelenuitgaven naar leeftijd in 2000 (in ƒ)

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top