Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2001-21.htm

25 mei 2001, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 136 Nr 21

Ze bestaan nog: werkloze apothekersassistenten. Ondanks het feit dat ongeveer de helft van alle 1.600 openbare apotheken 1 of meer vacatures heeft openstaan, telt Nederland nog altijd een kleine 300 werkloze apothekersassistenten. Dit blijkt uit de resultaten van een schriftelijke enquête die de Stichting Farmaceutische Kengetallen heeft gehouden onder de Regionale Bureaus Arbeidsvoorziening. De betreffende bureaus melden 40 werkloze apothekers ingeschreven te hebben staan.

Laagterecord

 De arbeidsbureau's hebben nog nooit zo weinig werkloze apothekersassistenten geregistreerd als nu. Vier jaar geleden stonden er nog bijna 1.000 apothekersassistenten als werkloze ingeschreven. Het precieze aantal van 295 werkloze apothekersassistenten komt overeen met slechts 2,3% van het totaal aantal apothekersassistenten dat zich op de arbeidsmarkt aanbiedt. Dit is ongeveer een procentpunt lager dan het landelijk werkloosheidspercentage. Het werkloosheidscijfer voor apothekersassistenten is waarschijnlijk zelfs nog iets te geflatteerd. Voor de regio's Limburg, Noord-Holland Noord en Zuidoost Brabant zijn er namelijk alleen uit 1999 daterende registratiecijfers beschikbaar. Vermoedelijk valt het werkelijke aantal werkloze apothekersassistenten in deze regio's thans lager uit.

Personeelstekort

Afgezet tegen het totaal aantal van ruim 1600 apotheken volgt dat er nauwelijks 1 werkloze apothekersassistente op 5 openbare apotheken beschikbaar is. Hierbij is nog buiten beschouwing gelaten dat apothekersassistenten ook buiten de openbare farmacie een werkkring kunnen vinden. Het afgelopen jaar stelde de SFK vast dat er in totaal 1.360 vacatures voor apothekersassistenten in openbare apotheken bestaan. Ruim vierenhalf keer zo veel als het huidige aantal werkloze apothekersassistenten. Gerelateerd aan het aantal apotheken staan er in de provincies Groningen en Friesland de meeste werkloze apothekersassistenten geregistreerd. In de provincies Utrecht, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zeeland staan er verhoudingsgewijs het minst geregistreerd.

Werkzoekenden

Naast de ongeveer 300 werkloze apothekersassistenten staan er nog eens 200 werkende apothekersassistenten als werkzoekend ingeschreven. Deze apothekersassistenten zijn kennelijk niet tevreden met hun huidige betrekking.

Figuur 1: aantal werkloze apothekersassistenten per regio in 2001

* opgave 1999

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top