Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2001-29.htm

20 juli 2001, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 136 Nr 29

Veel openbare apotheken kampen op dit moment met een tekort aan personeel. De (te) beperkte capaciteit aan apothekersassistenten maakt het noodzakelijk dat de apotheker zijn/haar medewerkers zo efficiënt mogelijk inroostert. Bestudering van het verstrekkingenpatroon gedurende de week kan hierbij nuttige informatie opleveren. In de openbare apotheken werden in 2000 op een doordeweekse dag gemiddeld 325 afleveringen door de Stichting Farmaceutische Kengetallen geregistreerd. Dit betreft zowel geneesmiddelen op recept, handverkoopartikelen als medische hulpmiddelen binnen het assortiment van de apotheek. Het patroon gedurende de week is niet constant. Op maandag worden de meeste middelen verstrekt. Naarmate de week vordert, daalt het aantal verstrekte artikelen per dag (figuur 1).

Het weekeinde 

Niet alle openbare apotheken in ons land zijn gedurende het weekeinde geopend. Op zaterdag is 45% van alle apotheken in ons land open, en op zondag 34%. Dit betreft zowel apotheken die gedurende het weekeinde (in beperkte mate) regulier geopend zijn, als apotheken die een weekenddienstregeling verzorgen. Het aantal verstrekkingen per geopende apotheek blijft in de weekeinden steken op 53 op zaterdag respectievelijk tot 32 op zondag.

Topdrukte en boze huisartsen 

Voor het jaar 2000 zijn er een aantal opwaartse en neerwaartse uitschieters te onderscheiden (tabel 1). De meeste topdagen vielen op een maandag of dinsdag in de maanden december en juni. Maandag 8 mei vormt daarop een uitzondering. De drukte op deze dag hangt naar alle waarschijnlijkheid samen met het feit dat Nationale Bevrijdingsdag op de voorafgaande vrijdag viel. De negatieve uitschieter op donderdag 14 december is toe te schrijven aan actievoerende huisartsen. Ongeveer 2.500 huisartsen gingen toen naar een landelijke manifestatie in de RAI in Amsterdam, terwijl 1.200 huisartsen een nascholingsbijeenkomst in Leiden bezochten. De overige huisartsen draaiden op deze dag een zondagsdienst. In zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden dat het doordeweekse verstrekkingenpatroon fluctueert binnen een beperkte bandbreedte. Voor de gemiddelde apotheek varieert het aantal afleveringen van 300 tot 400 per dag.

Patroon gedurende de dag 

Voor een optimale personele planning is het wenselijk om naast het weekpatroon ook inzicht te hebben in het bezoekpatroon gedurende de dag. De SFK beschikt echter niet over dergelijke gegevens.

Tabel 1: de vijf drukste en rustigste dagen van 2000*

Positieve uitschieters

Negatieve uitschieters

1

Maandag 18 december

41%

1

Donderdag 14 december

-34%

2

Maandag 8 mei

36%

2

Donderdag 10 augustus

-20%

3

Dinsdag 19 december

35%

3

Woensdag 2 augustus

-20%

4

Dinsdag 13 juni

30%

4

Vrijdag 11 augustus

-19%

5

Maandag 5 juni

25%

5

Woensdag 9 augustus

-19%

* in dit overzicht zijn niet de landelijke feestdagen opgenomen die op een doordeweekse dag vielen

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 1: gemiddeld aantal afgeleverde middelen per apotheek per dag in 2000

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top