Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2001-35.htm

31 augustus 2001, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 136 Nr 35

Naar verwachting zal de anticonceptiepil dit jaar 3,9 miljoen keer worden verstrekt via de openbare apotheek. Uitgedrukt in het aantal dagdoseringen (DDD) is er sprake van een toename van het pilgebruik van 1,3%. De toename is voor een groot deel toe te schrijven aan het feit dat meer vrouwen op jongere leeftijd met de pil beginnen. In de leeftijdscategorie tot 20 jaar neemt het gebruik van de anticonceptiepil met 5% toe. Een kleine 200.000 tieners in ons land gebruiken de pil. Dit komt overeen met 40% van de meisjes in de leeftijd van 15 tot 20 jaar. In deze leeftijdscategorie loopt het gebruik van de derde-generatiepil overigens sterk terug. Ten opzichte van 2000 is er sprake van een daling van het gebruik van 15%.

Trombose

Trombose is een van de bijwerkingen van anticonceptiepillen. De kans om trombose te krijgen bij gebruik van de pil is overigens klein. Onlangs bevestigde onderzoek van het Universitair Medisch Centrum te Utrecht dat het gebruiksters van derde-generatiepillen (zoals Marvelon®, Mercilon®, en Femodeen®) 70% meer kans hebben om trombose te krijgen dan gebruiksters van een tweede-generatiepil (zoals Microgynon® 30 - identiek aan Stederil® 30 - en de driefasepil Trigynon® - identiek aan Trinordiol®). Bij gebruik van derde-generatiepillen komt trombose 25 keer voor op 100.000 gebruiksjaren. Ongeveer één op de drie pilgebruiksters slikt een derde-generatiepil. Bij pilgebruiksters die jonger dan twintig jaar zijn gebruikt nog altijd een kwart de derde-generatiepil.

Voor ƒ 185 miljoen aan de pil

Via openbare apotheken wordt er op jaarbasis ƒ 168 miljoen (incl. BTW) aan anticonceptiepillen uitgegeven. Als de verstrekkingen via de apotheekhoudende huisartsen worden meegerekend, gaat het jaarlijks om ƒ 185 miljoen (incl. BTW). Van dit bedrag komt ƒ 21 miljoen voor eigen rekening in de vorm van een GVS-bijdrage. Het GeneesmiddelenVergoedingsSysteem (GVS) bepaalt dat iedereen moet bijbetalen voor een geneesmiddel , als de prijs ervan hoger is dan een door de overheid vastgestelde vergoedingslimiet.

De pilfabrikanten hebben de stroom aan parallelgeïmporteerde anticonceptiepillen opvallend weten in te dammen. In 2001 is het aandeel van de parallelimport gezakt tot 5,8%, terwijl in 1997 nog 43,3% van de anticonceptiepillen buiten het officiële distributiekanaal van de pilproducenten werd geïmporteerd.

Populairste pil

Microgynon 30 van geneesmiddelenproducent Schering is veruit de populairste anticonceptiepil in ons land met een marktaandeel van 34,5% (figuur 1). Marvelon van het Nederlandse Organon is een goede tweede met een marktaandeel van 17,0%. De nieuwe anticonceptiepil Yasmin® van producent Schering, sinds april in ons land verkrijgbaar, heeft in juni een marktaandeel van 1% bereikt. Yasmin is veruit de duurste anticonceptiepil (figuur 2).

Figuur 1: marktaandelen anticonceptiepillen in DDD’s 1e halfjaar 2001

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Figuur 2: Prijsvergelijking* meest gebruikte anticonceptiepillen

** GVS-limiet voor éénfasepil

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top