Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / SFK nieuws in PW / PW oude publicaties / 2001-51.htm

21 december 2001, Pharmaceutisch Weekblad, Jaargang 136 Nr 51/52

In een beleidsnotitie die de minister van Volksgezondheid de afgelopen maand aan de Tweede Kamer heeft gezonden, wordt gesuggereerd dat geneesmiddelenfabrikanten hun prijzen verhoogd zouden hebben in navolging van de ophoging van de claw-back voor apotheekhoudenden. De claw-back, 6,82% sinds 1 januari 2000, is het wettelijk verplichte kortingspercentage waarmee apotheekhoudenden de geneesmiddelenprijzen moeten verlagen, die zij in rekening brengen bij patiënten en zorgverzekeraars. Fabrikanten zouden hun prijzen opwaarts bijstellen om apotheekhoudenden meer korting te bieden ter compensatie van de ingeleverde claw-back. De cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) weerspreken deze suggestie. De geneesmiddelenprijzen zijn gemiddeld genomen met één procent gedaald ten opzichte van het moment van de verhoging van de claw-back tot 6,82%. De prijsstelling van diverse producten doet vermoeden dat veel fabrikanten maximaal gebruikmaken van de ruimte die de wettelijke prijsregels hun bieden.

Maximumprijzen

Het cijferbeeld over de afgelopen twee jaar (figuur 1) laat zien dat het prijsniveau van receptgeneesmiddelen zeer stabiel is. Alleen rond de maanden maart en oktober zijn de geneesmiddelenprijzen in beperkte mate in beweging. Dit zijn de momenten waarop de overheid de wettelijke maximumprijzen actualiseert. Veel fabrikanten stemmen hun prijzen nauwgezet af op het niveau van de bijbehorende maximumprijs. In gevolge de Wet op de Geneesmiddelenprijzen mag de prijs van een geneesmiddel in ons land niet hoger zijn dan de gemiddelde prijs van datzelfde middel in België, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Figuur 1 laat verder zien, dat het prijsniveau van generieke – merkloze – geneesmiddelen evenmin sterk in beweging is. Van een belangrijke mate van prijsconcurrentie lijkt geen sprake te zijn.

1 halen, 3 betalen

In het algemeen fluctueert het prijsniveau van de geneesmiddelen nauwelijks. Dit betekent overigens niet dat er zich op individueel productniveau geen belangrijke prijswijzigingen voordoen. Tabel 1 geeft een overzicht van de prijsdalingen in oktober 2001 die het meeste invloed hebben op de kosten van geneesmiddelen in ons land. Hieruit blijkt dat beperkte prijsverlagingen bij hardlopers als de maagzuurremmer Losec® en de cholesterolverlager Lipitor® een grote invloed hebben de totale kosten van geneesmiddelen. De opvallendste prijsverhoging in oktober 2001 valt net buiten de top 5. Producent Alcon Nederland verhoogde de prijs van een tube Thilo tears ooggel van ƒ 2,78 in september naar ƒ 8,05 in oktober. Dit is een stijging van 190% (een kostenverhogend effect van € 15.000,- per maand). De nieuwe prijs van ƒ 8,05 ligt juistonder de vergoedingslimiet van ƒ 8,07 die het Ministerie van Volksgezondheid binnen het kader van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem – niet te verwarren met het wettelijk systeem van maximumprijzen - aan het product heeft toegekend.

Figuur 1: ontwikkeling prijsniveau* WTG-geneesmiddelen: generiek versus algemeen (januari 2000=100)

* WTG-geneesmiddelen tegen apotheekinkoopprijs zoals vermeld in de G-standaard van Z-Index

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Tabel 1: Top-5 prijsverlagingen in oktober 2001

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top