Ga naar inhoud. | Ga naar navigatie

U bent hier: Home / Publicaties / Nieuws voor deelnemers / AVG privacywetgeving- Verwerkersovereenkomst voor SFK deelnemers

AVG privacywetgeving- Verwerkersovereenkomst voor SFK deelnemers

16 mei 2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG schrijft voor dat bij de verwerking van persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker een verwerkersovereenkomst aangaan.

Verwerkersovereenkomst noodzakelijk
Als deelnemer aan de SFK levert u gegevens van de apotheek aan de SFK. Omdat daartoe ook persoonsgegevens behoren is een verwerkersovereenkomst noodzakelijk. De verwerkingsverantwoordelijke – de apotheek - is daarin de partij die de te verwerken gegevens aan de verwerker – de SFK – levert.

Verwerkersovereenkomst eenvoudig online accepteren
De SFK heeft voor de deelnemende apotheken een Verwerkersovereenkomst opgesteld. U kunt die Verwerkersovereenkomst uitsluitend digitaal aangaan. Dit gaat als volgt:

  1. Na inloggen op de website van de SFK accepteert u digitaal de overeenkomst. U kunt deze verwerkersovereenkomst afdrukken en invullen. Deze is uitsluitend bedoeld voor uw eigen administratie. De SFK registreert het moment van akkoordverklaring.
  2. In het overzicht ‘abonnementsgegevens’ op de website van de SFK is de volgende werkdag zichtbaar of er voor uw apotheek een verwerkersovereenkomst met de SFK is gesloten.

 

Hier kunt u de Verwerkersovereenkomst accepteren (inloggen)

U kunt zien of u de machtiging voor de AVG verwerkersovereenkomst al heeft afgegeven bij uw abonnementsoverzicht.

 

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Mail ons via
 


Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Dit is een publicatie van de Stichting Farmaceutische Kengetallen.
Overname van tekst, gegevens, tabellen of grafieken is toegestaan mits onder volledige bronvermelding.

Back to top